Etusivu/Palvelut / Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken. Ruokolahden kunta on laatinut asemakaavat Keskustaajaman, Huhtasenkylän ja Oritlammen alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavoissa on osoitettu alueet eri tarkoituksia varten. Asemakaavoilla ohjataan maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen edellyttämällä tavalla. Asemakaavoilla luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muodostumiselle. Asemakaavat pidetään ajan tasalla kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve ja muun alueen kehityksen edellyttämällä tavalla.

  • Puhelinasiointi

Teknisten palvelujen toimialajohtaja

Soita +358 444491250

Teknisten palvelujen toimisto

Soita +358 444491356

Ruokolahden kunnan kotisivut

Ruokolahden kunnan kotisivut

Avaa linkki

Palvelupisteet

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Toimi näin

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto ja pienet muutokset voi hyväksyä kunnanhallitus. Maanomistaja voi tehdä aloitteita kunnanhallitukselle vapaamuotoisella kirjeellä. Asemakaavaprosessiin kuuluu asianosaisten kanssa pidettävä vuorovaikutus ja kuuleminen. Kunnanhallitus käsittelee vuosittain kunnan kaavoitusohjelman. Vireillä olevista asioista kuulutetaan kunnan kotisivuilla ja ilmoituslehdissä.

Liittyvät palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

Katso tiedot

Omakotitontit

Pientalorakentamiseen soveltuvat tontit Ruokolahden kunnan eri taajamissa

Katso tiedot