Etusivu/Palvelut / Kerhotoiminta

Kerhotoiminta

Ruokolahden kunta ja Seurakuntaopiston Jaakkiman kampus järjestävät yhteistyössä avointa kerhotoimintaa. Kunnan varhaiskasvatuksen työntekijä ohjaa kerhoa, joka on myös Seurakuntaopiston lastenohjaajaopiskelijoiden harjoittelupaikka. Toiminnassa on monipuolisesti leikkiä, liikuntaa, satuja ja taiteilua ja ryhmässä toimimisen opettelua. Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain tavoitteita. Avoin kerho toimii kahtena aamupäivänä viikossa Jaakkiman kampuksella. Kerho on kotihoidossa oleville yli kolmevuotiaille lapsille.

Toimi näin

Kerhoon haetaan elokuussa. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avoin kerho on tarkoitettu ruokolahtelaisille, ensisijaisesti kotihoidossa oleville 3 – 5- vuotiaille lapsille.

Palvelu on maksullinen

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Maksu on kolmekymmentä euroa kuukaudessa ja hintaan sisältyy lounas.

  • Puhelinasiointi

Päivähoidon ohjaaja

Päivähoidon ohjaaja

Lisää tietoa
+358 444491277

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
+358 444491350

Tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapset ja perheet voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Perhekerhossa osallistujia ovat myös vanhemmat. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Kuntien lisäksi muun muassa seurakunnat ja järjestöt järjestävät kerhoja, leirejä ja muita aktiviteetteja lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

Katso tiedot