Etusivu/Palvelut / Koulukuljetus

Koulukuljetus

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Ruokolahdella koulukuljetuksen saa

1. aina, jos matka on vähintään 5km

2. aina, jos matka on vähintään 4 km ja oppilas on luokilla 1-4

3. aina, jos matka on vähintään 3 km ja oppilas on esiopetuksessa

4. hakemuksesta vaarallisuusperusteella (petovaara, tien vaarallisuus)

5. hakemuksesta lääkärintodistuksella tai psykologin lausunnolla

Koulumatkan vaarallisuuden perusteena tulee olla kunnan, ei huoltajan, pyytämä poliisiviranomaisen lausunto.

Petokyydit järjestetään varmojen havaintojen perusteella havaintopäivästä alkaen kuukaudeksi kerrallaan.

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun asetetaan PL 32 § 3 momentin nojalla oppilaaksi ottamisen edellytykseksi, että

oppilaan huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Maksuttoman koulukuljetuksen lakkaamistapauksissa noudatetaan 14 vrk:n siirtymäaikaa ennen kuljetuksen lopettamista.

  • Puhelinasiointi

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja ohjaa ja neuvoo opetukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
+358 444491260

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen kielen alkeiden opiskelu sekä yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Ruokolahdella ei ole tällä hetkellä 10- luokkaa.

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Katso tiedot