Etusivu/Palvelut / Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Käytännössä varhaiskasvatusta järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelman. Kunnallinen varhaiskasvatus voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Korkein varhaiskasvatusmaksu on nuorimmasta lapsesta 290 €/kk, toisesta lapsesta 261 €/kk ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. Korkeimman maksun bruttotuloraja on kolmen hengen perheessä 4816 euroa kuukaudessa. Hoitomaksut määräytyvät portaittain seuraavasti: 0-40 h/kk (30%), 41-80 h/kk (60%), 81-110 h/kk (70%), 111-140 h/kk (80%) sekä yli 141 h/kk (100%).

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi
  • Tulostettava lomake

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Siirry asioimaan

Varhaiskasvatustoimisto

Soita +358 444491350

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lataa lomake

Päivähoidon ja koulujen iltapäivätoiminnan välipalalista

Päivähoidon ja koulujen iltapäivätoiminnan välipalalista

Lataa lomake

Päivähoidon ruokalista

Päivähoidon ruokalista

Lataa lomake

Päiväkotien aamupalalista

Päiväkotien aamupalalista

Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lataa lomake

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruokolahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Lataa lomake

Palvelupisteet

Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti sijaitsee Keskustaajamassa. Lapset ovat 1-6 -vuotiaita.

Metsolantie 11, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe 04:30 - 22:30

Kaikki tiedot

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan vanhempainrahakauden jälkeen. Perhe voi valita järjestääkö lapsen hoidon joko kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa, hoitamalla lapsen itse tai järjestämällä varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Jos lapsi hoidetaan kotona, on alle 3- vuotiaiden lasten perheillä oikeus kotihoidontukeen. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja sitä on haettava vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai paikkakunnalle muutosta, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Toimi näin

Hoitopaikkaa haettaessa otetaan yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön. Päivähoitotoimisto on Ruokolahden päiväkodilla. Päivähoitotoimistossa ollaan paikalla sopimuksen mukaan ja aika varataan puhelimitse. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Ruokolahden eDaisy-palvelussa.

Liittyvät palvelut

Kerhotoiminta

Kerhoa ohjaa kunnan päivähoitaja yhteistyössä Jaakkiman seurakuntaopiston kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Katso tiedot