Etusivu/Palvelut / Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

Tukea haetaan edellisen vuoden toimintaan. Hakemuskaavake löytyy Ruokolahden kunnan lomakepalvelusta.

Toimi näin

Hakemus on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuskaavake löytyy Ruokolahden kunnan lomakepalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea paikalliset nuorisoyhdistykset.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi

Ruokolahden kunnan lomakepalvelu

Lomakepalvelusta löydät täytettäviä lomakkeita.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaaja

Lisää tietoa
+358 444491265

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29 -vuotiaat nuoret.

Katso tiedot

Nuorisotyö

Kunnan nuorisotyöllä tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä nuorisolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Katso tiedot

Nuorisotilat

Nuorisotilatoiminta

Katso tiedot