Etusivu/Palvelut / Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoito öisin ja viikonloppuisin järjestetään Imatran vuorohoitokodissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Hoitomaksua määriteltäessä otetaan huomioon perheen koko. Korkein päivähoitomaksu on nuorimmasta lapsesta 290 €/kk, toisesta lapsesta 261 €/kk ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. Korkeimman maksun bruttotuloraja on kolmen hengen perheessä 4816 euroa kuukaudessa. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen laskuttajalta ja varhaiskasvatustoimistosta.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Siirry asioimaan

Varhaiskasvatustoimisto

Soita +358 444491350

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen oikeus laajennettuun ja vuorohoitoon perustuu huoltajan epäsäännöllisiin työaikoihin.

Liittyvät palvelut

Kerhotoiminta

Kerhoa ohjaa kunnan päivähoitaja yhteistyössä Jaakkiman seurakuntaopiston kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

Katso tiedot