Etusivu/Palvelut / Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Ruokolahden kunta avustaa yksityisteiden tiekuntia kunnossapitoavustuksin ja perusparannusavustuksin.

Toimi näin

Kunnossapitoavustuksen maksamisperusteena on elokuun 15. päivään mennessä kunnan tekniselle osastolle saapunut hakemus vaadittuine tietoineen. Elokuun 15. päivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tiekunta on itse vastuussa hakemuksensa toimittamisesta määräaikaan mennessä. Hakemus tehdään lomakkeella, joka on saatavilla kunnan nettisivuilta ja tekniseltä osastolta.

Perusparannusavustusta haettaessa on ennakkoilmoitus jätettävä kunnan tekniselle toimistolle viimeistään hankkeen aloitusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ilmoituksen liitteeksi laitetaan hankkeen kustannusarvio ja aikataulu. Maksatus tapahtuu ELY –keskuksen suorittamien maksuerien jälkeen. Tiekunnan tulee toimittaa ELY –keskuksen maksuilmoitus tekniselle osastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Kunnossapitoavustukset:

- Tielle on perustettu tiekunta ja se on huolehtinut ajantasatiedoista kunnan rekisteriin sekä pitää tiekunnan kokouksen vähintään kahden vuoden välein. Tiekunnan tulee toimia muutoin yksityistielain mukaisesti.

- Tien pituus on vähintään 500 m. Tiellä pitää olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous (kirjoilla ko. tien alueella). Avustusta maksetaan Ruokolahden kunnan alueella olevasta tien osasta.

- Tiekunta on perinyt osakkailta tieyksikkömaksuja maksatusjakson aikana.

Perusparannusavustukset:

- Avustukset koskevat tiekuntia, joilla on pysyvää asutusta ja jotka ovat saaneet sekä ottavat vastaan ELY -keskuksen myöntämän perusparannusavustuksen. Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen mukaan.

- Ennakkoilmoitus kunnalle, kun tiekunnat hakevat valtionavustuksia.

  • Puhelinasiointi
  • Tulostettava lomake

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
+358 444491356

Yksityistieavustukset hakulomake

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta haetaan oheisella lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupisteet

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe: 09.00 - 15.00

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Laki yksityisistä teistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Liittyvät palvelut

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Kunnan vastuulla olevien liikennealueiden hoito hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta erillisillä sopimuksilla.

Katso tiedot