Siirry pääsisältöön

Palvelut

Kirjaston tarjoamat palvelut

Kirjasto tarjoaa pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tukee tiedonhankintaa sekä monipuolista lukutaitoa. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, näyttelytoimintaan, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

 

Asiointi kirjastossaKirjastokortin ja tunnusluvun saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Henkilökohtaisuus koskee myös kirjaston omatoimikäyttöä. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta ja kirjaston muiden palveluiden, laitteiden, tilojen sekä omatoimikirjaston käytöstä.

Kirjastokortti on aina esitettävä lainattaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Lainattua aineistoa on käsiteltävä  huolellisesti. Asiakas vastaa itse, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainaus

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja, eräpäivät näkyvät lainakuitissa. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia tai uusimiskertojen maksimäärä ei ylity.


Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota Heili-kirjastoissa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista, joka on maksullinen palvelu.  Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita sekä lainan antaneen kirjaston ehtoja.

 

Maksut

Kirjaston käyttö on pääsääntöisesti maksutonta.

Kirjasto perii maksun mm. myöhästyneistä lainoista ja kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta sekä kirjastokortin uusimisesta. Kaukolainoista peritään maksu aina, myös silloin kun tilattua aineistoa ei noudeta.

 
Heili-kirjastojen maksut

Varaukset ovat maksuttomia. Noutamattomasta varauksesta peritään 1,50 €. Lasten- ja nuortenosaston aineistosta maksua ei peritä. Kaukolainat 5 €/kpl

Myöhästymismaksu 0,20 €/vrk/lainaenintään 6,00 €/laina. Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä juhlapyhät mukaan lukien. Palautusluukkuun palautettu aineisto käsitellään seuraavana arkipäivänä.
Lasten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.

Huomautusmaksu 0,80 €/huomautus, peritään myös lastenaineistosta. 

Laskutettavan aineiston laskutuslisä 5,00 €/lasku, peritään myös lastenaineistosta.

Kirjastokortin uusiminen 2,00 €, peritään sekä aikuisilta että lapsilta.

Lainauskieltoraja on 10 €, rajan ylittyessä koko velkasaldo on maksettava kokonaisuudessaan lainausoikeuden saamiseksi.

DVD- ja blu-ray-levyjen korvaushinta on korkeintaan 20 €.

Kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä. Jos maksuja ei suoriteta, asiakas menee tilapäiseen lainauskieltoon, kunnes maksut on suoritettu.

Ensimmäinen myöhästymisilmoitusmaksu lähetetään 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. Varatusta aineistosta lähtee myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi AV-tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella. Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. 

Lainausoikeuden menetys

Asiakas menettää lainausoikeuden jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut. 

Käyttöoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön niissä tapauksissa, kun asiakas toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttöoikeuskiellon määrää kirjastotoimenjohtaja. Käyttökiellon määräämisen yhteydessä osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asikas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Asiakkaan tietosuoja ja huomautukset

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastossa ja verkkosivuilla.