Siirry sisältöön
Etusivu/Etelä-Karjalan heikentyneen koronavirustilanteen yhtenä syynä mutatoitunut virus
Ruokolahti tiedottaa

Etelä-Karjalan heikentyneen koronavirustilanteen yhtenä syynä mutatoitunut virus

31.3.2021
eksote_tunnus_tasainen_CMYK_300dpi.jpg

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 30.3.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset:

  • 4.3.–31.3. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. Päätöstä tullaan AVIlta saatujen tietojen mukaan jatkamaan ajalle 1.4.–30.4.
  • 4.3.–31.3. Tartuntatautilain 58 d §. Päätöstä pyydetty jatkettavaksi ajalle 1.4.–30.4.
  • 18.3.–31.3. Tartuntatautilain 58 g §. Päätöstä pyydetty jatkettavaksi ajalle 1.4.–14.4.
  • 8.3.–5.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen päätös koskien yläkoulujen etäopetusta. Päätöstä pyydetty jatkettavaksi ajalle 1.4.–11.4.
  • Lisäksi voimaan on astumassa ennalta saatujen tietojen mukaan rajalla tehtäviä ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset (tartuntatautilaki 15 ja 16) ajalle 1.4.–30.4. myös Etelä-Karjalaan.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätöstä tullaan jatkamaan ajalle 1.4.–30.4.

Tartuntatautilain muutokset voimaan 31.3.2021

Tartuntatautilain määräaikaisesti voimassa olevia 58 d ja 58 g pykäliä on muutettu. Pykälillä mahdollistetaan laissa säädettyjen tilojen turvallinen käyttö tai viime sijassa sulkeminen covid-19-epidemian vuoksi. Jatkossa sääntely koskee myös tiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 (sisätilat) tai alle 50 (ulkotilat) henkilöä. Asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitettuja elinkeino- tai muun toiminnan tiloja voidaan jatkossa sulkea määräajaksi kokonaan. Sulkupäätös voi koskea tartuntatautilaissa säädettyjä tiloja. Näitä ovat liikunta- ja urheilutilat sekä kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät, tanssipaikat ja kuorolaulu- ja harrastajateatteritilat, huvi- ja teemapuistot, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. Lakisääteiset kuntoutuspalvelut on pystyttävä turvaamaan.

Tilojen sulkeminen on viimesijainen keino, jota on käytettävä tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä epidemian leviämistä voida lievemmin keinoin ja rajoituksin estää. Eduskunta on edellyttänyt vastauksessaan, että valtioneuvosto kiirehtii korvausmallin valmistelussa. Elinkeinon harjoittajille on korvattava tilojen sulkemisesta aiheutuvat taloudelliset menetykset riittävällä tavalla. Korvausmallia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Pienten yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettu hallituksen esitys on jo eduskunnan käsittelyssä. Kuntien elinkeinoyhtiöt sekä ELY-keskus antavat neuvontaa tukien hakemiseen liittyen.

Muutetut lakipykälät tulevat voimaan 31.3.2021, ja ne ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätietoja: https://stm.fi/-/tartuntatautilain-muutos-mahdollistaa-kaikenkokoisten-tilojen-sulkemisen-koronaepidemian-vuoksi

sekä https://tem.fi/-/hallituksen-lakiesitys-yrityksille-uusi-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta
https://www.yrittajat.fi/uutiset/643996-kustannustuki-iii-sopii-paremmin-myos-yksinyrittajille-laki-voimaan-arviolta#f8b4755b

Mutatoituneet viruskannat selventävät heikentynyttä tilannetta

Koronavirustilanne heikkeni Etelä-Karjalassa rajusti helmi-maaliskuussa. Tilanne alkoi heikentyä vaihto-opiskelijoiden joukkoaltistumisen myötä.
– Vaihtarit tuskin saivat tartuntaa Holiday Club Saimaalta, kuten on uutisoitu. Alkuperäinen tartunnanlähde jäi epäselväksi, mutta tartunnat levisivät laajalti vaihtareiden keskuudessa. Vaikka selvää linkkiä muihin alueen tartuntoihin ei löytynyt, tämän jälkeen muuntovirusten aiheuttamat tartunnat lisääntyivät rajusti, kertoo Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka.

Eksoten alueen heikentynyttä tilannetta selventävät nyt valmistuneet koronavirusnäytteiden sekvensoinnin tulokset. Huslabin vastatuista näytteistä 85–90 % on tällä hetkellä mutaatiokantaa.

Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla eli määrittämällä koko viruksen perimä tai osa siitä. Henkilön näytteestä tutkitaan ensin koronatestillä, onko hänellä tartunta. Jos näyte on positiivinen, se voidaan sekvensoida, jolloin nähdään, onko kyseessä muuntunut virus. Kaikkia todettuja tartuntoja ei Suomessa sekvensoida, vaan näytteistä tutkitaan otos. Kaikista positiiviseksi todetuista näytteistä saadaan kuitenkin tieto, onko kyseessä mutatoitunut kanta. Näiden tiedetään olevan lähes poikkeuksetta uusia varianttiviruskantoja.

– Eksoten alueella sekvensoitiin 43 näytteen otanta. Niistä 39 näytettä oli brittivarianttia. Neljän näytteen virusmäärä oli liian vähäinen sekvensoinnin onnistumiseen, selvittää Raasakka.

Lisätietoja: THL / Muuntuneet koronavirukset https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset

Muuta ajankohtaista tilannekuvaryhmästä

Ammattiopisto Sampo saa tilannekuvaryhmän päätöksellä palata välttämättömään lähiopetukseen 5.4. alkaen joidenkin ryhmien osalta. Sampo tiedottaa opiskelijoitaan asiasta.

Kaikilla koulutusasteilla, myös perusopetuksessa, tulee oppilaan tai huoltajan ilmoittaa välittömästi koululle, jos oppilas joutuu koronan vuoksi karanteeniin.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne