Siirry sisältöön
Etusivu/Päihteiden julkikäytön haittojen vähentäminen vaatii edelleen työtä Etelä-Karjalassa
Ruokolahti tiedottaa

Päihteiden julkikäytön haittojen vähentäminen vaatii edelleen työtä Etelä-Karjalassa

26.4.2021
Pullot.jpg

Pakka-toimintamallin toimenpiteisiin kuuluva Ota Kantaa -päihdetilannekysely tehtiin Etelä-Karjalassa toisen kerran. Edellinen kysely toteutettiin marraskuussa 2018. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eteläkarjalaisten mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Kyselyn vastausten perusteella toteutetaan Pakka- sekä ehkäisevän päihdetyön toimia Etelä-Karjalassa. Helmikuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi 408 eteläkarjalaista. Neljä viidesosaa vastaajista oli naisia ja yksi viidesosa miehiä. Puolet vastaajista oli Lappeenrannasta, neljäsosa Imatralta ja loput Etelä-Karjalan muista kunnista. Vastaajista suuriin ikäryhmä oli 31 – 46 -vuotiaat, ja valtaosa vastaajista edusti työikäistä väestöä.

Alaikäisten päihteidenkäyttö näkyy edelleen
Vaikka alkoholin ja tupakan käytön havainnot olivat hieman vähentyneet, niin valtaosa vastaajista oli näitä havaintoja tehnyt. Sähkösavukkeen käyttöä oli havaittu edelliseen kyselyyn verrattuna harvemmin. Reilu viidennes vastaajista oli havainnut alaikäisten joko kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä. Kannabiksen käytön havainnot olivat pysyneet ennallaan, muiden huumausaineiden käytön havainnot olivat kasvaneet noin viisi prosenttia. Myös huumausaineiden välittäminen alaikäisille oli vastaajien havaintojen mukaan kasvanut. Tämä näkyi nimenomaan Lappeenrannan ja Imatran alueilla, kun puolestaan seutukunnassa näitä havaintoja oli tehty edelliseen kyselyyn verrattuna harvemmin.  Alaikäisille eri päihteiden välittämisestä havaintoja olivat tehneet eniten alle 30 -vuotiaat ja vähiten yli 60 -vuotiaat. Nuorelta näyttävältä henkilöltä kysyttiin useammin ikä alkoholi-, tupakka- ja rahapeliostoissa. 

Yhä useampi huolissaan läheisensä alkoholinkäytöstä
Vastaajista reilu kolmasosa arvioi pelänneensä julkisilla paikoilla kohtaamiaan päihtyneitä. Eniten pelkoa tunsivat alle 30-vuotiaat. Kolmasosa vastaajista arvioi, että julkisilla paikoilla tai tietyillä alueilla tulisi kunnan omalla päätöksellä pystyä rajoittamaan alkoholin käyttöä. Eniten päätöstä kannattivat yli 60 – vuotiaat vastaajat. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli ollut huolissaan läheisensä alkoholin käytöstä. Imatralla huolta koettiin hieman enemmän kuin muualla Etelä-Karjalassa. Reilulta puolelta terveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana käyneiltä oli kysytty alkoholin käytöstä ja/tai tupakoinnista. Harvemmin puheeksi oli otettu huumausaineet tai rahapelaaminen. Päihteiden käytöstä oli kysytty hieman harvemmin kuin edellisen kyselyn aikana. 

Yhteistyöllä haittoja vähemmäksi
Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti eri työryhmissä ja -verkostoissa. Valtakunnallisen Pakka-toimintamallin tavoitteena on ikärajavalvonnan toteutuminen ja vastuullinen anniskelu. Toimintamallia toteutetaan Etelä-Karjalassa aktiivisesti. Nuorille tuotetaan mm. päihdekasvatustunteja kouluille sekä tarjotaan varhaisvaiheen interventioina päihdekeskusteluja. Päihteiden julkikäytön haittojen vähentämiseksi on koottu kunta- tai aluekohtaisia työryhmiä, joissa paikallisesti mietitään tarpeen mukaisia ratkaisuja päihdehaittojen vähentämiseksi. Keskeinen ehkäisevän päihdetyön toimenpide on ajantasaisen tiedon tuottaminen ja avoimen keskustelun ylläpitäminen päihdeilmiöistä.