Siirry sisältöön
Etusivu/Ruokolahden kunnan koronaohjeistus (päivitetty 12.1.2022)
Ruokolahti tiedottaa

Ruokolahden kunnan koronaohjeistus (päivitetty 12.1.2022)

12.1.2022
omicron-g2aa8d0e25_1920.jpg

Ruokolahden kunnassa seurataan tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tiedotamme tarvittaessa lisää ja tarkemmin tilanteen vaikutuksista palveluiden toimintaan.

Aluehallintovirasto on 23.12.2021 antamallaan määräyksellä kieltänyt kaikki sisätiloissa tapahtuvat yli 50 henkilön tilaisuudet. Aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä määrännyt yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Nyt on välttämätöntä ottaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen mukaisesti käyttöön tarkennettuja lisärajoituksia.

 

Ruokolahden kunnassa on voimassa seuraavat koronaohjeistukset 12.1.2022 alkaen:

Yleistä:

 • Sisätiloissa pidettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet kielletään aluehallintaviraston (Avi) päätöksellä 1.1. – 23.1.2022.
 • Yli 10 henkilön kohtaamisissa sisätiloissa, esim. urheilutilat, noudatetaan erillistä ohjetta henkilömäärärajoituksista sekä lisääntyneistä hygieniavaatimuksista 1.1. – 23.1.2022. Rajoitukset eivät koske opetusta ja varhaiskasvatusta.
 • Yli 50 osallistujan ulkotilatapahtumissa on määräyksen mukaisia lisärajoitteita 1.1. – 23.1.2022. Rajoitukset eivät koske opetusta ja varhaiskasvatusta.
 • Maskisuositus on voimassa ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa, joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöillä sekä koululaisilla kolmannesta luokasta ylöspäin. Maskisuositus koskee myös täyden koronarokotesarjan saaneita.
 • Kunnan toimipisteissä asioidessa suositellaan käyttämään kasvomaskia.
 • Työ- ja virkamatkoja tehdään sekä lähikoulutustilaisuuksiin osallistutaan tarkan harkinnan mukaan, etenkin maakunnan ulkopuolelle.
 • Toiminnassa vältetään lähikontakteja. Kunnan sisäisessä toiminnassa vältetään yli 10 hengen kokoontumisia. Mikäli tilat ovat pienet, on syytä rajoittaa henkilömäärää entisestään. Nyrkkisääntönä pidetään mahdollisuutta kahden metrin turvavälin pitämiseen.
 • Oman työyksikön ulkopuoliset kokoukset toteutetaan pääosin etäkokouksina.
 • Kaikessa toiminnassa huomioidaan Eksoten ohjeistus sekä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallinto (kunnanvirasto, tekniset palvelut, asumispalvelut)

 • Asiakkaita toivotaan käyttämään pääosin asioinnissa sähköisiä kanavia ja välttämään fyysistä asiointi paikan päällä.
 • Palvelut toimivat pääosin ajanvarauksella.
 • Valtuuston kokoukseen toistaiseksi ei päästetä yleisöä paikalle. Kokousta voi seurata verkossa ruokolahti.fi-osoitteessa.

  Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatus järjestetään niin, ettei ryhmiä sekoiteta. Myös henkilökunta toimii pääsääntöisesti vain samassa ryhmässä.
 • Talopalaverit korvataan toistaiseksi sähköisellä tiedottamisella ja tarvittaessa Teamsilla. Lasten terapeutit ja moniammatillinen yhteistyö sekä välttämättömät keskustelut huoltajien kanssa voidaan toteuttaa hygienia ja turvavälit huomioiden.
 • Henkilökuntaa suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit henkilökunnalle.
 • Vanhempia ja huoltajia suositellaan käyttämään maskia lapsia tuotaessa sekä noudettaessa.
 • Toistaiseksi sisätiloissa ei järjestetä päiväkodin yhteisiä tapahtumia.

  Perusopetus

 • Henkilökuntaa sekä oppilaita kolmannesta luokasta ylöspäin suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit halukkaille.
 • Perusopetus jatkaa tehostetuin koronarajoituksin, mm. toiminta vain omassa ryhmässä, tehostettu käsihygienia, maskien käyttö, ruokailujen porrastus, pintojen tehostettu omatoiminen puhdistaminen. Henkilökunnalle ja koteihin on jaettu tarkempi tiedote toimenpiteistä.
 • Koulukuljetuksissa jatkuu maskisuositus.
 • Toistaiseksi sisätiloissa ei järjestetä koulun yhteisiä tapahtumia.

  Liikuntatilat

 • 2002 ja aiemmin syntyneiden ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty.
 • Kunnan sisäliikuntatilat (mm. koulu, liikuntahalli, Vaittila) ovat avoinna 2003 ja myöhemmin syntyneille 15 henkilön lohkorajoituksella. Toiminnassa suositellaan mahdollisimman paljon suosimaan ulkona tapahtuvaa liikuntaa.
 • Yli 10 henkilön harrastustoiminnassa noudatetaan erillistä ohjetta lisätystä käsihygieniasta sekä turvaväleistä.
 • Harrastusryhmät tulee pyrkiä pitämään saman kokoonpanoisina, pysyvinä ryhminä. Jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.
 • Oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ei ole suositeltavaa.
 • Pukeutumistiloissa on viiden henkilön yhtäaikainen käyttäjämäärärajoitus.
 • Ryhmien tulee välttää kontakteja myös muiden samaan aikaan toimivien harrastusryhmien kanssa.
 • Ottelu, - kilpailu-, ja esitystoiminnassa tulee toimia terveysturvallisuudesta huolehtien voimassa olevien yleisten suositusten mukaisesti.
 • Kaikissa urheilutapahtumissa järjestäjä vastaa turvallisuudesta myös epidemian osalta. Katsojamäärissä on sisätiloissa 50 henkilön rajoitus. Lisäksi pitää erityisesti huomioida yli 10 henkilön sisätiloissa sekä yli 50 henkilön ulkotiloissa järjestettävässä toiminnassa olevat erityisvaatimukset.
 • Kuntosali on avoinna normaalisti. Kuntosalin kävijämäärä on rajoitettu 15 henkilöön ja voimailusalin kahteen.
 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana.

  Kansalaisopisto

 • Kansalaisopisto kevätlukukauden aloitusta siirretään kahdella viikolla maanantaiksi 24.1.2022.

  Kirjasto

 • Lainaus- ja palautustoimintaa jatketaan normaalisti.
 • Yleisötapahtumia ei järjestetä toistaiseksi.
 • Näyttelyitä voidaan järjestää THL:n ja OKM:n ohjeistusta noudattaen.
 • Suositellaan maskien käyttöä sekä huomioidaan turvavälit.
 • Asiointi pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.
 • Omatoimikirjasto toimii normaalein aukioloin.
 • Kirjaston lehtilukusali on suljettuna aluevaalien ennakkoäänestyksen takia 10.- 18.1.2022.

  Nuorisotoiminta

 • Nuorisotila jatkaa normaalein aukiolon.
 • Asiakasmäärä on rajoitettu tilojen sallimissa puitteissa siten, että kahden metrin turvavälit pystytään toteuttamaan.
 • Toiminnassa huomioidaan olemassa olevat rajoitukset ja suositukset (maskit, turvavälit, käsihygienia, tehostettu omatoiminen siivous).
 • Henkilökuntaa sekä oppilaita kolmannesta luokasta ylöspäin suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit halukkaille.

  Muut kunnan tilat

 • Kunnan sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osalta huomioidaan olemassa olevat yli 10 henkilön suositukset ja rajoitukset. Suositellaan maskien käyttöä.

  Etätyösuositus

 • Etätyö on henkilöstölle normaalia toimintaa. Tässä vaiheessa suositellaan erittäin vahvasti etätyötä siinä määrin kuin se työtehtävien hoitamisen puolesta on mahdollista.

Lisätietoja:

Kunnan varautuminen yleisesti:        

Hallintojohtaja Kaisa-Häkkinen-Paananen 044 4491 202, Kaisa.Hakkinen-Paananen@ruokolahti.fi

Valmiuspäällikkö Matti Backman 044 4491 203, Matti.Backman@ruokolahti.fi

Varhaiskasvatus, perusopetus, liikuntapalvelut, kirjasto, nuorisotoiminta, kansalaisopisto ja joukkoliikenne:

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pasi Koistinen, 044 4491 260, Pasi.Koistinen@ruokolahti.fi

Tiloihin liittyvät asiat:

Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen, 044 4491 255, Jari.Leppanen@ruokolahti.fi