Siirry sisältöön
Etusivu/Ruokolahden kunnan koronaohjeistus (päivitetty 24.11.2021)
Ruokolahti tiedottaa

Ruokolahden kunnan koronaohjeistus (päivitetty 24.11.2021)

24.11.2021
RUOKOLAHTI_logo.png

Ruokolahden kunnassa seurataan tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tiedotamme tarvittaessa lisää ja tarkemmin tilanteen vaikutuksista palveluiden toimintaan. Alueellinen tilannekuvaryhmä on 23.11.2021 todennut, että Etelä-Karjala siirtyi leviämisalueeksi. Kouluissa ei ole ollut Etelä-Karjalassa isoja joukkoaltistumisia, vaan sairastuneista lapsista tartunta-ketjut johtivat enemmän perheisiin ja lähempään kaveripiiriin.

Ruokolahden kunnassa on voimassa seuraavat koronaohjeistukset 24.11.2021 alkaen:

Yleistä:

 • Maskisuositus palaa takaisin kunnan tiloissa. Maskisuositus on nyt voimassa ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa, joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöillä sekä yli 12-vuotilailla oppilailla. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, myös täyden koronarokotesarjan saaneita.
 • Työ- ja virkamatkoja tehdään sekä lähikoulutustilaisuuksiin osallistutaan tarkan harkinnan mukaan.
 • Oman työyksikön ulkopuoliset kokoukset toteutetaan pääosin etäkokouksina.
 • Kaikessa toiminnassa huomioidaan Eksoten ohjeistus sekä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallinto (kunnanvirasto, tekniset palvelut, asumispalvelut)

 • Asiakkaita toivotaan käyttämään pääosin asioinnissa sähköisiä kanavia ja välttämään fyysistä asiointi paikan päällä.
 • Palvelut toimivat pääosin ajanvarauksella.

  Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti, mutta hygieniaan ja muihin suosituksiin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.
 • Henkilökuntaa suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit henkilökunnalle.
 • Vanhempia ja huoltajia suositellaan käyttämään maskia lapsia tuotaessa sekä noudettaessa.

  Perusopetus

 • Henkilökuntaa sekä yli 12-vuotiaita oppilaita suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit halukkaille.
 • Perusopetus jatkaa tietyin koronarajoitun (mm. tehostettu käsihygienia, maskien käyttö).
 • Koulukuljetuksissa jatkuu edelleen maskisuositus.

  Liikuntatilat

 • Kunnan sisäliikuntatilat (mm. koulu, liikuntahalli, Vaittila) ovat avoinna. Toiminnassa suositellaan mahdollisimman paljon suosimaan ulkona tapahtuvaa liikuntaa.
 • Ottelu, - kilpailu-, ja esitystoiminnassa tulee toimia terveysturvallisuudesta huolehtien voimassa olevien yleisten suositusten mukaisesti.
 • Kaikissa urheilutapahtumissa järjestäjä vastaa turvallisuudesta myös epidemian osalta. Katsojamääristä päättäminen on järjestäjän vastuulla.
 • Kuntosali on avoinna normaalisti ilman kävijä- ja laiterajoituksia. Uusia kuntosalin käyttöoikeuksia voi ostaa myyntipisteistä (kirjasto, keskustoimisto).
 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana.

  Kansalaisopisto

 • Opetusryhmissä on maskisuositus.
 • Kansalaisopiston opetus jatkuu syyslukukaudella ryhmien osalta normaalisti THL:n ohjeistusta noudattaen.
 • Toiminnassa noudatetaan THL:n riskiluokituksen mukaista arviota tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä.

  Kirjasto

 • Lainaus- ja palautustoimintaa jatketaan normaalisti.
 • Yleisötapahtumia ja näyttelyitä voidaan järjestää THL:n ja OKM:n ohjeistusta noudattaen.
 • Suositellaan maskien käyttöä.
 • Omatoimikirjasto toimii normaalein aukioloin.

  Nuorisotoiminta

 • Nuorisotila jatkaa normaalein aukiolon.
 • Toiminnassa huomioidaan olemassa olevat rajoitukset ja suositukset.
 • Henkilökuntaa sekä yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään maskia. Kunta kustantaa maskit halukkaille.

  Muut kunnan tilat

 • Kunnan sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osalta huomioidaan olemassa olevat suositukset. Suositellaan maskien käyttöä.

  Etätyösuositus

 • Etätyö on henkilöstölle normaalia toimintaa. Tässä vaiheessa suositellaan etätyötä siinä määrin kuin se työtehtävien hoitamisen puolesta on mahdollista.

Lisätietoja:

Kunnan varautuminen yleisesti:         

Hallintojohtaja Kaisa-Häkkinen-Paananen 044 4491 202, Kaisa.Hakkinen-Paananen@ruokolahti.fi

Valmiuspäällikkö Matti Backman 044 4491 203, Matti.Backman@ruokolahti.fi

Varhaiskasvatus, perusopetus, liikuntapalvelut, kirjasto, nuorisotoiminta, kansalaisopisto ja joukkoliikenne:

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pasi Koistinen, 044 4491 260, Pasi.Koistinen@ruokolahti.fi

Tiloihin liittyvät asiat:

Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen, 044 4491 255, Jari.Leppanen@ruokolahti.fi