Etusivu/Ruokolahden kunta ei hyväksy terveyskeskuslääkäripalveluiden lakkauttamista
Ruokolahti tiedottaa

Ruokolahden kunta ei hyväksy terveyskeskuslääkäripalveluiden lakkauttamista

14.9.2018

Torstaina 13.9. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ilmoitti Uutisvuoksen välityksellä terveyskeskuslääkäripalveluiden lakkautuksesta Ruokolahdella kuntayhtymän säästösyihin vedoten. Eksoten ilmoitus oli täysin yksipuolinen eikä kunnan kanssa ole käyty minkäänlaisia neuvotteluja asiasta. Eksoten puolesta asiaa Uutisvuoksessa kommentoinut terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula uskoi, että kunnantalolla ymmärretään talouden realiteetit.

Eksoten ja kunnan välisestä yhteistyöstä sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa ja sitä tarkentavassa vuosittaisessa palvelusopimuksessa. Voimassa olevassa palvelusopimuksessa muutokset toimintaympäristössä on määritelty seuraavasti: ’’Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, palvelutuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista’’. Ruokolahden kunnan näkemys on, että lääkäritilanteen muuttuminen hyvinvointiasemalla on palvelusopimuksessa tarkoitettu palvelutuottamisen olennainen muutos. Kunta vaatii palvelusopimuksen mukaisia neuvotteluja asiasta eikä se hyväksy Eksoten julkisuudessa antamaa yksipuolista ilmoitusta terveyskeskuslääkäripalveluiden lakkauttamisesta. Edelleen kunta vaatii, että ennen palvelusopimuksen mukaisia neuvotteluja, terveyskeskuslääkäripalvelut on järjestettävä Ruokolahdella yhdenvertaisesti muiden kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa.

Ruokolahdella 14.9.2018
Tuomo Sallinen, kunnanjohtaja
Suna Kymäläinen, valtuuston puheenjohtaja
Taina Paananen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Ruokolahden kunnan tiedote 14.9.2018