Siirry sisältöön
Etusivu/Kaava-asiat/Asemakaavat
Asemakaava on kaavoituksessa yleiskaavasta seuraava, tarkempi taso. Eri kuntien alueiden käytön ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen ja siten luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muotoutumiselle.
Uuden asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, vähäisen muutoksen voi hyväksyä kunnanhallitus tai lautakunta.
Lähde: Wikipedia