Siirry sisältöön
Kuljetus- ja konetyötarjouspyyntö
Ruokolahden kunnan tekniset palvelut pyytää kuljetus- ja työkonetarjouksia vuodelle 2020. Palvelutarjonta on Ruokolahden kunnan toimialojen käytettävissä.

Oheiselle vuokrakonetarjouslomakkeelle laaditut tarjoukset liitteineen toimitetaan sähköisesti Buildercom-palvelussa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=775 tai suljetussa kirjekuoressa
10.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Ruokolahden kunta
Tekniset palvelut
Toritie 6A
56100 RUOKOLAHTI

Kuoreen merkintä ”Palvelutarjous 2020”

Hankintapäätöksiin vaikuttavat tarjottujen palveluiden: kattavuus, saatavuus ja joustavuus (40 %), hinnoittelu (40 %), sekä kuljettajan tai palvelun suorittajan havaittu tai tunnustettu ammattitaito (20 %). Puitesopimuksiin valitaan parhaat hinta-laatusuhteen täyttävät tarjoajat.

Tässä kyselyssä ei kilpailuteta talvihoitoon liittyviä alueellisia konetöitä.
Palvelut, joista on saatu kilpailevia tarjouksia, tilaaja pidättää oikeuden karsia käytettävää palvelutarjontaa em. perusteilla.
Palvelutarjousten liiteasiakirjoineen tulee olla suomenkielisiä.

Puitesopimus laaditaan vuodelle 2020 ja sopimus sisältää option vuodelle 2021. Tämä tulee huomioida tarjouksen laadinnassa. Puitesopimukset ja hankinta tehdään suomen kielellä sekä niiden mukainen palveluiden tuottaminen edellyttää suomen kielen hallitsemista.

Hankinta-arvot
Kunnan omaa toimintaa tukevien ulkopuolisten kuljetus- ja työkonepalveluiden hankinta-arvot käyttötalouden ja investointien osalta ylittävät sopimusjaksolla (2020-2021) kansallisen julkisten hankintojen hankinta-arvon 60 000 € siksi kilpailutus on konetöiden ja kuljetusten osalta julkaistu myös HILMAN sivustoilla.

Kelpoisuusehdot
Urakoitsijan, palvelun- tai tavarantoimittajan on liitettävä tarjoukseensa täytettynä liitteenä oleva kelpoisuuseh-dot lomake.

Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille
Tilaaja ilmoittaa palvelutuottajan nimi- ja yhteystiedot työsuorituksia koskien lain mukaisesti verottajalle.

Palvelutarjouksen hyväksyminen ja puitesopimusten laatiminen
Puitesopimukset laaditaan palveluista joiden hankinta-arvo ylittää 60 000 € ja palveluista, joista on saatu kilpailevia tarjouksia.
Tarjouksen hyväksymisestä ilmoitetaan tarjouksessa annettuun sähköpostiin viikolla 8/2020, samalla ilmoitetaan edellytetäänkö ko. palveluhankinnan osalta puitesopimuksen laatimista. Palvelutarjouksen hyväksyminen ja pui-tesopimus eivät välttämättä johda hankintaan.

Asiaan liittyviä lisätietoja antaa kunnossapitoinsinööri Antti Suvanto puh. 044 4491251 (antti.suvanto@ruokolahti.fi).

Ruokolahdella 21.1.2020

TEKNISET PALVELUT

LIITTEET: LIITE 1: Vuokrakonetarjouslomake
LIITE 2: Kelpoisuusvaatimukset