Siirry sisältöön
Palvelu- ja työsuoritustarjouspyyntö 2020
Ruokolahden kunnan tekniset palvelut pyytää palvelu- ja työsuoritustarjouksia vuodelle 2020. Palvelutarjonta on Ruokolahden kunnan toimialojen käytettävissä.

Palveluiden vapaamuotoiset tarjoukset toimitetaan liitteineen sähköisesti Buildercom-palvelussa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=777 tai suljetussa kirjekuoressa 10.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Ruokolahden kunta
Tekniset palvelut
Toritie 6A
56100 RUOKOLAHTI

Kuoreen merkintä ”Palvelutarjous 2020”.

Hankintapäätöksiin vaikuttavat: palvelun kattavuus, saatavuus ja palvelun joustavuus (40 %), hinnoittelu (40 %) sekä palvelun laatu ja suorittajan havaittu tai tunnustettu ammattitaito (20 %). Puitesopimuksiin valitaan parhaat hinta-laatusuhteen täyttävät tarjoajat.

Puitesopimus laaditaan vuodelle 2020 ja sopimus sisältää option vuodelle 2021. Tämä tulee huomioida tarjouksen laadinnassa. Puitesopimukset ja hankinta tehdään suomen kielellä sekä niiden mukainen palveluiden tuottaminen edellyttää suomen kielen hallitsemista.

Hankinta-arvot
Kunnan omaa toimintaa tukevat, tällä kilpailutuksella kilpailutettavat, ulkopuoliset toimiala- ja palvelukohtaiset hankinta-arvot vuonna 2020 ja 2021 alittavat suunnittelupalveluiden, tavara- ja muiden palveluhankintojen osalta kansallisen hankintarajan 60 000 € ja rakennusurakoiden osalta 150 000 €. Em. hankintarajat ylittävät tavara- ja työsuoritushankinnat kilpailutetaan erikseen.

Kelpoisuusehdot
Urakoitsijan, palvelun- tai tavarantoimittajan on liitettävä tarjoukseensa täytettynä liitteenä oleva kelpoisuusehdot lomake.

Yritystietojen luovuttaminen viranomaisille
Tilaaja ilmoittaa palvelutuottajan nimi- ja yhteystiedot työsuorituksia koskien lain mukaisesti verottajalle.

Palvelutarjouksen hyväksyminen ja puitesopimusten laatiminen
Puitesopimukset laaditaan palveluista, joista on saatu kilpailevia tarjouksia. Näissä tapauksissa tilaaja pidättää oikeuden karsia tarjottua palvelutarjontaa em. perusteilla.
Tarjouksen hyväksymisestä ilmoitetaan tarjouksessa annettuun sähköpostiin viikolla 8/2020, samalla ilmoitetaan edellytetäänkö ko. palveluhankinnan osalta puitesopimuksen laatimista. Palvelutarjouksen hyväksyminen ja puitesopimus eivät välttämättä johda hankintaan.

Asiaan liittyviä lisätietoja antaa kunnossapitoinsinööri Antti Suvanto puh. 044 4491251 (antti.suvanto@ruokolahti.fi) tai toimialajohtaja Jari Leppänen puh. 044 4491255 (jari.leppanen@ruokolahti.fi).

Ruokolahdella 21.1.2020

TEKNISET PALVELUT

LIITTEET: Kelpoisuusvaatimukset