Siirry sisältöön
Kasvillisuus
Ruokolahden maapinta-alasta metsää on 77 prosenttia eli 71 000 hehtaaria.

Eniten alueella on tuoreita kangasmetsiä, joissa valtapuu on kuusi. Kuivia mäntyvaltaisia kangasmetsiä on erityisesti Salpausselillä ja harjualueilla.

Lehtoja ja soita niukasti

Rehevämmistä lehtoalueista on Ruokolahdella jäljellä enää vain rippeitä, esimerkkinä Lanapuistoksi nimetty tervaleppälehto kunnan keskustassa.

Soita Etelä-Karjalan alueella on luonnostaan niukasti. Ruokolahden suot ovat keskittyneet toisen Salpausselän alueelle, 30 kilometrin pituiselle suovyöhykkeelle. Suurin osa kunnan soista on kuitenkin ojitettu pelloiksi tai metsätalouskäyttöön.

Kangasvuokko ja harjuneilikka

Ruokolahden lämpimillä harjurinteillä viihtyy hyvin Etelä-Karjalan maakuntakukka kangasvuokko. Kun se muinoin tuli Suomeen, ilmasto oli kuiva ja kasvupaikkoja oli kaikkialla.

Ilmaston muuttuessa kosteammaksi ja metsän vallatessa maan alunperin aroilmastoon sopeutunut kangasvuokko säilyi vain kaikkein otollisimmilla paikoilla. Nykyään se on siis harjukasvi. Sama historia on harvinaisella hietaneilikalla, jota myös tavataan Ruokolahden harjuilla.

Harvinainen hietaneilikka

Jyrkällä rinnealueella viihtyy myös harvinainen hietaneilikka.

Hietaneilikka.jpg
Hietaneilikoita

Valkinhovin puutarha

Valkinhovin puutarha on keidas kuivien ja karujen mäntykankaiden ja kalliovarvikkojen keskellä. Kivipengerrykset pihalla, hyötypuutarha ja kasvihuone kertovat jo tilan ensimmäisen omistajan puutarhaharrastuksesta.

Vehmas kallionaluslehto ja länsilounainen rinne ovat kasvupaikkana erinomaisia. Kallioperä on kasvillisuudelle edullista liusketta, josta ravinteita liukenee helpommin kuin maassamme tavallisesta graniitista. Ravinteita tuovaa pohjavettä tihkuu kallion halkeamista ja valuu pienenä purona laakson pohjalle. Myös lämpöolot ovat edulliset: runsas lämpösäteily varastoituu osittain kallion seinämiin.

Ruohovartisia kasveja, puutarhakasveja ja luonnonvaraisia lajeja on runsaasti. Puuvartisia, luetteloituja kasveja on yli 120 lajiketta (v. 2002).

Takiaistammi

Suomessa kasvaa ainoastaan kaksi takiaistammea. Toinen kasvaa Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa ja toinen Valkinhovin pihassa.
Takiaistammi (Quercus macrocarpa) on tammilaji, joka kasvaa luonnonvaraisena Pohjois-Amerikan keski- ja itäosissa.

Järviruoko

Ruokolahden kunnan vaakunassa esiintyvä järviruoko on yleinen kasvi rannoilla.
Suovillameri.jpg
Suovillamerta Silmäsuolla
Kangasvuokko.jpg
Kangasvuokko on harjukasvi
Taponlehti.jpg
Harvinainen taponlehti (Asarum)