Siirry sisältöön
Pinnanmuodostus
Ruokolahti kuuluu muun Suomen tavoin ikivanhaan ja syvälle kuluneeseen peruskallioalueeseen.

Nykyään kallioperää on niukasti näkyvissä, sillä jääkautiset maalajit peittävät sen paksuina kerroksina.

Vaihtelevia maisemia

Maisemat ovat irtainten maalajien runsaudesta johtuen melko loivapiirteisiä. Toisaalta Salpausselkien kumpuilevat harjanteet elävöittävät korkokuvaa, ja maasto on muutenkin pikkupiirteissään vaihtelevaa.

Maakunnan korkein kohta

Ruokolahden ja koko maakunnan korkein paikka on Sarajärven Haukkavuori. Se kohoaa noin 172 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kiehtovia geologisia yksityiskohtia alueen luonnossa ovat myös lohkareluolat.

Haukkavuoren jyrkänne PH.jpg
Haukkavuoren jyrkänne