Siirry sisältöön
Vaakunan syntyminen

rlahti-vaakuna.jpg

Ruokolahden vaakunan selitys:

Sinisessä kentässä aaltokoroinen tyviö,
josta nousee kolme järviruokoa,
kaikki hopeaa.

Vaakunan historia

Emäpitäjä Ruokolahdesta erotettiin Imatran kauppala vuonna 1948. Kuntajaon jälkeen tuli tarpeelliseksi aikaan saada Ruokolahden kunnalle omaa identiteettiä vahvistava tunnus, vaakuna. Niinpä ensimmäinen päätös tähän suuntaan tehtiin kunnanhallituksen toimesta 10.10.1949:
"Kunnan vaakunoista voimassaoleviin säädöksiin viittaamalla päätettiin hankkia kunnallemme vaakuna jos se ei osottaudu kalliiksi, jota tiedustellaan Maalaiskuntien Liiton Vaakunatoimikunnalta." Aiheina mainittiin Ruokolahden vanha kellotapuli, vanha rajamerkki, lumpeenkukat ja tietenkin ruokoaihe.
Asiassa tuli kuitenkin edetä:
1. Käännyttiin kahden taiteilijan, ensin Erkki Siitosen ja myöhemmin Ilmari Wirkkalan puoleen, jotta he laatisivat luonnoksia kuntamme vaakunaksi. Ensin mainitun luonnokset lähetettiin em. Vaakunatoimikunnalle, joka palautti ne huomautuksella, etteivät ne täytä heraldiikan vaatimuksia.

vaakunaehdotus1.jpg  vaakunaehdotus2.jpg  vaakunaehdotus3.jpg
Taitelija Erkki Siitosen luonnoksia kunnan vaakunaksi v. 1950.

2. Seuraavaksi kunnanhallitus pyysi taitelija Ilmari Wirkkalalta luonnoksia, mutta nämäkään eivät kunnanhallitusta miellyttäneet:

vaakunaehdotus4.jpg    vaakunaehdotus5.jpg    vaakunaehdotus6.jpg
Taitelija Ilmari Wirkkalan ehdotuksia.

3. "Asia jätettiin pöydälle ja päätettiin Maalaiskuntien Liiton kanssa edelleen asiasta neuvotella ja jos kovin kalliiksi ei tule, pyytää taiteilija Gustaf von Numers´ilta miellyttävämpää, läpimenevää ehdotusta." Gustaf von Numers´ilta saatiinkin pian neljä ehdotusta, jotka kaikki perustuivat ruokoaiheelle. Näistä ehdotuksista numero 4 (ei arkistoissa) oli onnistunein jakaantuen ylä- ja alakenttään. Yläkenttään ehdotettua punaista väriä ei pidetty hyvänä, sen tuli kunnanhallituksen mielestä olla sininen. Ehdotuksessa oleva lumme tuli poistaa. "Kun Saimaa on karu, sorapohja ainakin näillä seuduin, ei näissä lummetta laisinkaan esiinny kuten liejunpohjaisissa vesistöissä, joten lumpeen lehteä ei saisi täällä jokseenkin tuntemattomana esiintyä."

vaakunaehdotus7.jpg    vaakunaehdotus8.jpg    vaakunaehdotus9.jpg
Taitelija Gustaf von Numers´in luonnoksia.

Kunnanhallituksen toiveita taitelija Numers´ille: "Jos lumpeen tilalle voitaisiin  keksiä joitain historiasta (maisteri Ylösen avulla) voisi se 'vaatettaa'. Muuten koko aiheena ei mikään rajamerkki eikä muu historiallinen, jota Ylönen ehdottaa tulne kysymykseen. olematta mitään kansalle tunnettua rajamerkkiä olemassa."

4. Valtuuston päätöksen mukaan tilattiin huhtikuussa 1951 taiteilija von Numers´ilta lopullinen kunnan vaakuna.

5. Kunnanhallitus toteaa 8.10.1951 pöytäkirjassaan:"Esitettiin  sisäasiainministeriön päätös 11 p:ltä syyskuuta 1951, jolla kuntamme vaakuna oli vahvistettu käytettäväksi."

Teksti: Lauri Sarasmaan kooste aiheen käsittelyyn
liittyvistä kunnan arkistossa olevista asiakirjoista.