Siirry sisältöön
Etusivu/Neuvostot/Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto

Ruokolahden vanhusneuvosto edistää kunnan toimintaa vanhusten näkökulmasta.
Neuvoston kokoonpano:

Anna-Liisa Heinänen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys
puh. 045 319 1839
Pirkko Behm, varapuheenjohtaja, Ruokolahden Eläkkeensaajat ry
puh. 040 719 3652
Marketta Paananen, sihteeri
puh. 044 4491 207
Leila Pyykkö, jäsen, Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry
Juhani Liimatta, jäsen, Ruokolahden Sotaveteraanit ry
Heidi Hirvonen, jäsen, Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry
Timo Salmisaari, kunnanhallituksen edustaja
Riitta Luume, seurakunnan edustaja
Helena Halme, sosiaalityöntekijä, Eksote
Katri Rantasalo, terveys- ja vanhuspalvelut, Eksote

 Vanhusneuvoston toimintasääntö 

1. Vanhusneuvoston tehtävä 

Ruokolahden vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnonaloilla toimintaa vanhusten näkökulmasta. Neuvosto edistää toiminnallaan Ruokolahden kunnan ja eri vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena toimikuntana. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. Vanhusneuvosto tiedottaa kunnanhallitusta käsittelemistään asioista.

Vanhusneuvoston tehtävänä on myös vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto edistää toiminnallaan vanhusten selviytymistä arkielä-mässä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

2. Vanhusneuvoston jäsenet 

Vanhusneuvoston jäseninä ovat ruokolahtelaisten eläkeläis-, ja veteraanijärjestöjen edustajat siten, että jokaisesta järjestöstä on yksi edustaja. Lisäksi on edustaja kunnanhallituksesta, Ruokolahden seurakunnasta sekä asiantuntijajäseninä edustajat kotihoidosta ja sosiaalitoimesta. Järjestöjen edustajilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvosto voi halutessaan kutsua kokoukseen asiantuntijoita.

3. Vanhusneuvoston kokoontuminen

Ruokolahden vanhusneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa kalenterivuoden aikana. Kerran vuodessa pyritään järjestämään avoin tiedotustilaisuus ajankohtaisista ikäihmisiä koskevista asioista. Tämä tilaisuus toimisi keskustelun herättäjänä ja tiedotuskanavana kaikille kuntalaisille.
Pöytäkirjat

Pöytäkirja 1, 15.3.2021

Pöytäkirja 2, 16.6.2021 

 

Vanhusneuvoston toimintakertomus 2018

Vanhusneuvoston toimintakertomus 2019

 

Vanhemmat pöytäkirjat on luettavissa Ruokolahden kunnantoimistolla.