Etusivu/Vaalit
Vaalit

 

Kuntavaalit 2017

Kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäseneet vuosille 2017-2021.pdf


Presidentinvaali 2018


Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018.
Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018.

Ennakkoäänestys on ajalla 17.–23.1.2018.
Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys on ajalla 31.1.–6.2.2018.

Äänioikeus

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Jokaisen äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Ennakkoäänestys

Paikka:          Ruokolahden kirjasto, Suovilla,
                      Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti

Aika:              17.–23.1.2018 ja tarvittaessa 31.1.–6.2.2018

Aukiolot:         ma–pe     9.00 – 19.00
                       la–su      10.00 – 16.00

Varsinaisen vaalipäivän äänestys

Paikka:            äänestysalue 001 Ruokolahti
                        Liikuntahalli, Metsolantie 9, 56100 Ruokolahti

Aika:               28.1.2018 ja tarvittaessa 11.2.2018

Aukiolot:          9.00 – 20.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Omaishoitaja voi äänestää myös kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli hän on tehnyt kunnan (Eksoten) kanssa omaishoitajasopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu kyseisessä kunnassa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse puh. 044 449 1205 tai 044 449 1352 viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.00.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16.00.

 

Seuraava vaali: Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.
 

 

Äänioikeusrekisteri

Tarkemmat tiedot äänioikeusrekisteristä:
Kaakkois-Suomen maistraatti/
Lappeenrannan yksikkö,
Pormestarinkatu 1 A, PL 149,
53101 Lappeenranta
puh. 029 553 9341,
avoinna ma-pe klo 09.00 - 16.15.
www.maistraatti.fi

 

Kotiäänestyslomake
kohdasta Äänestäjälle-Äänestäminen kotona

 

Lisätietoja vaaleista löydät
vaalit.fi-sivustosta

Äänestyspaikkapalvelu