Siirry sisältöön
Etusivu/Vaalit
Vaalit

 

 

KUNTAVAALIT 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 klo 9.00 – 20.00 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Ruokolahden kunnanvaltuuston 27 valtuutettua.

 

Ruokolahden kunnan keskusvaalilautakunnalle vaalilain 152 – 156 §:n mukaan annettavan ehdokashakemuksen ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat ottaa vastaan kunnanvirastolla 4.5.2021 klo 9.00 – 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 044 449 1205 tai hallintojohtaja puh. 044 449 1202 sekä muulloinkin erikseen sovittaessa, kuitenkin viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.2021) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 mennessä.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

 

                      Paikka:         Ruokolahden kirjasto, Suovilla

                                           Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti       

                      Aika:             26.5. – 8.6.2021

                      Aukiolot:      ma-pe 9.00 – 19.00

                                          la-su 10.00 – 16.00

 

VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00 ÄÄNESTYSPAIKKA

Ruokolahti 001, Liikuntahalli, Metsolantie 9, 56100 Ruokolahti

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Omaishoitaja voi äänestää myös kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli hän on tehnyt kunnan (Eksoten) kanssa omaishoitajasopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu kyseisessä kunnassa. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle puh. 044 449 1205 tai 044 449 1202  viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00.

 

JOKAISEN ÄÄNESTÄJÄN ON TODISTETTAVA HENKILÖLLISYYTENSÄ ÄÄNESTYSPAIKALLA!

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

 

Kuntavaalien ulkomainonnan saa aloittaa 19.5.2021 kaava-alueella kunnan varaamissa telineissä. Telineet sijoitetaan Huhtasenkylään (Niskapietiläntie 111), Oritlammelle (Lammintien ja Varvikkotien risteys), Vaittilaan (Kaljaniementie 33) ja Rasilan keskustaan (Rasilantien varteen lähelle S-Markettia). 


                          

 

Seuraava vaali: Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.
 

 

Äänioikeusrekisteri

Tarkemmat tiedot äänioikeusrekisteristä:
Kaakkois-Suomen maistraatti/
Lappeenrannan yksikkö,
Pormestarinkatu 1 A, PL 149,
53101 Lappeenranta
puh. 029 553 9341,
avoinna ma-pe klo 09.00 - 16.15.
www.maistraatti.fi

 

Kotiäänestyslomake
kohdasta Äänestäjälle-Äänestäminen kotona

 

Lisätietoja vaaleista löydät
vaalit.fi-sivustosta

Äänestyspaikkapalvelu