Siirry sisältöön

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella ilmoitat melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän voi olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä

  • ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta,
  • yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta,
  • puolustusvoimien toiminnasta, eikä
  • toiminnasta, josta kunta on ympäristönsuojelumääräyksellä poistanut ilmoitusvelvollisuuden.

Täytä ilmoituslomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka toimialueella melu tai tärinä pääosin ilmenee. Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.


Lomakkeet

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Liitteet ja lisätietolinkit

Melu- tai tärinäilmoituksen (6011) täyttöohje
Täyttöohje ilmoitukseen tilapäisestä melusta tai tärinästä.

Palvelut

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Katso tiedot