Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Jätehuollon neuvonta

Jätehuollon neuvonta

Neuvontaa jätehuollon palveluista, lajittelusta, kierrätyksestä.

Taksan mukaisesti asuinhuoneistokohtaisella perusmaksulla katettava palvelu.

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179

Liittyvät palvelut

Jätehuolto

Katso tiedot

Jätteenkuljetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut