Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Jätteenkuljetus

Jätteenkuljetus

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen kuiva- ja biojätteiden kuljetukset sekä hyötyjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli) kuljetukset. Biojätteiden kuljetuspalvelua tarjotaan pääasiallisesti taajamissa ja jäteautojen reittien varrella. Niillä haja-asutusalueilla, joilla kuivajätteiden keräyspalvelu ei ole kiinteistölle mahdollista järjestää, on perustettu aluekeräyspisteitä. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin keräystä tarjotaan pääasiallisesti taajamien taloyhtiöille. Muovipakkausten keräys on mahdollinen Imatran ja Lappeenrannan taajama-alueiden taloyhtiöille ja pientaloille.

Jäteastioiden tyhjennysvälit määrätyvät jätelajeittain Etelä-Karjalan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat sekä aluekeräyspisteiden käyttömaksut määritellään Etelä-Karjalan Jätehuoltoviranomaisen hyväksymässä taksassa, samoin asuinhuoneistokohtainen perusmaksu, viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Jätehuolto

Katso tiedot

Jätehuollon neuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut