Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaavakatujen, kevyenliikenteenväylien, yleisten alueiden sekä joidenkin kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta vastaa Ruokolahden kunnan teknisten palvelujen lautakunta. Käytännöistä huolehtii teknisten palvelujen osasto ja teknisten palvelujen toimialajohtaja. Liikennealueisiin liittyviä työsuorituksia toimeksiantaa ja valvoo maanrakennusmestari.

Kunnan vastuulla olevien liikennealueiden talvihoito hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta erillisillä sopimuksilla. Kunnalla ei ole henkilöstöä eikä omaa kalustoa palvelun tuottamiseen.

Asemakaava-alueiden kunnan omistamien liikennealueiden talvihoidosta huolehtii Kirkonseudulla ja Salosaaressa urakointi SP Väänänen Ay, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 ja 2018) sekä Huhtasenkylässä ja Oritlammella urakointi Kaakkois – Suomen Kone ja Kuljetus Oy, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 – 2018).

Hoitojaksot ovat 15.10. – 30.4.

Sopimusperusteiseen talvihoitoon kuuluu auraus ja lumimääräpäivystys (5 cm lunta tai sohjoa) sekä liukkauden torjunta sopimuksen mukaisten kohteiden osalta.

Teknisten palvelujen osasto huolehtii muiden talvihoitotöiden toimeksiannoista kuten lumen siirroista, polanteiden poistoista ja laajamittaisista liukkaudentorjuntaoperaatioista.

Liikennealueilla suoritetaan keväisin hiekotteiden ym. epäpuhtauksien poisto harjakonekalustolla viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Konetyö hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Työkonepalvelut kilpailutetaan joka vuosi. Väylien vierialueet niitetään kaksi kertaa kesän aikana em. tarjottuja urakointipalveluita käyttäen. Joidenkin Kirkonkylän pääväylien vierialueita hoidetaan niihin rajoittuvien puistojen tasoisesti.

Vuosittaiset päällystyskohteet toteutetaan teknisten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Päällystysurakoitsija valitaan alueellisella kuntien yhteistarjouspyyntömenettelyllä. Kestopäällystepaikkaukset ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan ja suoritetaan ostohankintoina vuosittain käytössä olevien määrärahojen puitteissa.

Vuosittaiset katuvalaistuskohteiden uushankinnat toteutetaan teknisten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Valaistuspisteiden huoltokierros suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisiä sammuneita valopisteitä ei erikseen korjata kustannussyistä. Tästä syystä sammuneista valopisteistä ei tarvitse tehdä ilmoituksia tienpitäjän edustajalle.

Puhelinasiointi

Kunnan tekninen päivystäjä

Vika- ja häiriöilmoitukset iltaisin ja viikonloppuisin

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491415

Kunnossapitoinsinööri

Kunnossapitoinsinööri vastaa kunnan vesihuolto-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostoista.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491251

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Linkit

Kotisivut

Ruokolahden kunnan kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut