Etusivu/Palvelut / Kerhotoiminta

Kerhotoiminta

Ruokolahden kunta ja Seurakuntaopiston Jaakkiman kampus järjestävät yhteistyössä avointa kerhotoimintaa. Kunnan varhaiskasvatuksen työntekijä ohjaa kerhoa, joka on myös Seurakuntaopiston lastenohjaajaopiskelijoiden harjoittelupaikka. Toiminnassa on monipuolisesti leikkiä, liikuntaa, satuja ja taiteilua ja ryhmässä toimimisen opettelua. Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain tavoitteita. Avoin kerho toimii kahtena aamupäivänä viikossa Jaakkiman kampuksella. Kerho on kotihoidossa oleville yli kolmevuotiaille lapsille.

Kerhoon haetaan elokuussa. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta.

Avoin kerho on tarkoitettu ruokolahtelaisille, ensisijaisesti kotihoidossa oleville 3 – 5- vuotiaille lapsille.

Palvelu on maksullinen.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Maksu on kolmekymmentä euroa kuukaudessa ja hintaan sisältyy lounas.

Puhelinasiointi

Päivähoidon ohjaaja

Päivähoidon ohjaaja auttaa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491277

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sijoitetaan Ruokolahden päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään kahdessa ryhmässä , joista toinen toimii Ruokolahden päiväkodissa ja toinen ryhmä koulun tiloissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut