Etusivu/Palvelut / Kouluruokailu

Kouluruokailu

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja niihin aterioihin ja välipaloihin, jotka tarjoillaan heidän päivittäisinä varhaiskasvatusaikoinaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Esioppilaat ruokailevat koulun ruokalassa. Muut varhaiskasvatuksessa olevat lapset ruokailevat toistaiseksi päiväkodissa. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa. Kouluruokailulla ohjataan terveelliseen ravitsemukseen, pyritään kehittämään ruoka- ja makutottumuksia ja opetetaan hyviä ruokailutapoja. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Lomakkeet

Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa ja koulussa - Tiedote vanhemmille

Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa ja koulussa - Tiedote vanhemmille

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulujen välipalalista

Ruokolahden koulun välipalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulun juhlapyhien muutosvälipalalista 2018, viikot 49 - 51

Koulun juhlapyhien muutosvälipalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulun muutosruokalista joulu 2018, viikot 48 - 51

Joulun muutosruokalista 2018

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulun ruokalista

Ruokolahden koulun ruokalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Ruokolahden koulu

Ruokolahden koulu sijaitsee Ruokolahden keskustaajamassa. 1.8.2018 valmistuneessa koulussa opiskelee noin 450 oppilasta kaikilta luokka-asteilta 1-9.

Metsolantie 7, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden koulussa ja Ruokolahden päiväkodissa esi-ykkösluokissa.

Katso tiedot

Perusopetus

Ruokolahdella annetaan vuosiluokilla 1-9 opetussuunnitelma 2016 mukaista opetusta.

Katso tiedot

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden koulussa ja Ruokolahden päiväkodissa esi-ykkösluokissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut