Etusivu/Palvelut / Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Käytännössä varhaiskasvatusta järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kunnallinen varhaiskasvatus voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Toimi näin

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hoitopaikkaa haetaan sähköisesti Ruokolahden eDaisy-palvelussa. Kun hakemus on lähetetty, se siirtyy heti järjestelmään. Ota lähempänä hoidon alkua yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.

Päivähoitotoimistossa ollaan paikalla sopimuksen mukaan ja aika varataan puhelimitse. Päivähoitotoimisto on Ruokolahden päiväkodilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan vanhempainrahakauden jälkeen. Perhe voi valita järjestääkö lapsen hoidon joko kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa, hoitamalla lapsen itse tai järjestämällä varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Jos lapsi hoidetaan kotona, on alle 3- vuotiaiden lasten perheillä oikeus kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja sitä on haettava vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai paikkakunnalle muutosta, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Korkein varhaiskasvatusmaksu on nuorimmasta lapsesta 290 €/kk, toisesta lapsesta 261 €/kk ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. Korkeimman maksun bruttotuloraja on kolmen hengen perheessä 4816 euroa kuukaudessa.

Hoitomaksut määräytyvät portaittain seuraavasti: 0-40 h/kk (30%), 41-80 h/kk (60%), 81-110 h/kk (70%), 111-140 h/kk (80%) sekä yli 141 h/kk (100%).

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi
  • Tulostettava lomake

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
+358 444491350

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoidon ja koulujen iltapäivätoiminnan välipalalista

Päivähoidon ja koulujen iltapäivätoiminnan välipalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoidon ruokalista

Päivähoidon ruokalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkotien aamupalalista

Päiväkotien aamupalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden päiväkodin esite 2017 - 2018

Ruokolahden päiväkodissa toimii kahdeksan lapsiryhmää ja lapsia on noin 120.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruokolahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupisteet

Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti sijaitsee Keskustaajamassa. Lapset ovat 1-6 -vuotiaita.

Metsolantie 11, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Viikonloppu- ja yöhoito järjestetään Vuoksenniskan vuorohoitokodissa.
Ma - Pe: 04.30 - 22.30

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot