Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Kunnan viralliset ilmoitukset
Palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan sähköisesti kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa ja tarpeellisilta osiltaan sanoma- ja paikallislehdissä.

Puhelinasiointi

Faksi

Kunnan faksinumero

Lisää tietoa
Fax +358 52 691354

Kunnan keskustoimisto

Saat tietoa ja tarvittaessa puhelusi yhdistetään oikealle henkilölle .

Lisää tietoa
Puh. +358 52 6911

Linkit

Kuulutukset

Ruokolahden kunnan viralliset kuultukset

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ruokolahden kunta, keskustoimisto

Kunnan yhteinen palvelupiste

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot