Etusivu/Palvelut / Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kunnantalon aulassa ja sähköisesti kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa ja tarpeellisilta osiltaan sanoma- ja paikallislehdissä.

Puhelinasiointi

Faksi

Kunnan faksinumero

Lisää tietoa
Fax +358 52 691354

Kunnan keskustoimisto

Saat tietoa ja tarvittaessa puhelusi yhdistetään oikealle henkilölle .

Lisää tietoa
Puh. +358 52 6911

Linkit

Kuulutukset

Ruokolahden kunnan viralliset kuultukset

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ruokolahden kunta, keskustoimisto

Kunnan yhteinen palvelupiste

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta toistaiseksi sen on edelleen myös ylläpidettävä ilmoitustaulua virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy. Kunnanhallitus vastaa siitä, että nähtävillä ovat kaikki ne asiakirjat, jotka laki määrää kiinnitettäviksi ilmoitustauluun. 

Kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa. Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Laki julkisista kuulutuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1925/19250034
Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410