Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Liikenneturvallisuus
Palvelut

Liikenneturvallisuus

Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Imatran seudun kuntien yhteinen liikenneturvallisuusvisio korostaa kaikkien yhteistä vastuuta turvallisesta liikkumisesta:

”Ehjänä perille – se on siusta ja miusta kii”

Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat kesällä 2019. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi työhön osallistuivat Liikenneturva, Kaakkois-Suomen poliisilaitos sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Yhteisenä tavoitteena on vähentää seudulla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa.

Liikenneturvallisuustyö

Liikenneturvallisuussuunnitelmissa sovittiin yhtenäiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle:

  1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu
  2. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa
  3. Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja päättäjät ovat vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä
  4. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.

Liikenneturvallisuutta voidaan edistää kolmella tavalla: vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siten monien eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan asenteisiin, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuden parantuminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan Imatran seudulla tapahtui vuosina 2014–2018 keskimäärin 91 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista keskimäärin 32 johti henkilövahinkoon ja niissä menehtyi keskimäärin kolme ja loukkaantui 40 henkilöä vuosittain. Vastaavalla tarkastelujaksolla Ruokolahden alueella tapahtui keskimäärin 20 tieliikenneonnettomuutta vuosittain, missä loukkaantui keskimäärin 9 henkilöä.

Verkkoasiointi

Palautelomake

Lomakkeella voit ottaa yhteyttä kunnan asioita hoitaviin tahoihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palauteväylä

Vähemmän kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kunnan keskustoimisto

Saat tietoa ja tarvittaessa puhelusi yhdistetään oikealle henkilölle .

Lisää tietoa
Puh. +358 52 6911

Lomakkeet

Ruokolahden liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma on kunnan liikenneturvallisuustyötä ohjaava työkalu.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden liikenneturvallisuustyöryhmä

Ruokolahden liikenneturvallisuustyön koordinoinnista ja seurannasta vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kuntakohtainen liikenneturvallisuus - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kuntien liikenneturvallisuustyö

Turvallisuus on terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä ja jokaisen ihmisen perusoikeus.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liikenneturva

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii suomalaisen vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liikenneturvallisuus ja valvonta

Liikenneturvallisuudesta vastaavat lukuisat eri tahot yhteistyössä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Satamat ja venepaikat

Katso tiedot

Joukkoliikenne

Katso tiedot