Etusivu/Palvelut / Nuohous

Nuohous

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa. Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa. Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.

Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan 28.4.2011 tekemän päätöksen (§ 20) perusteella sallitaan Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Savitaipaleen alueilla rakennuksen omistajan tai haltijan sopia itse nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Sopimusperusteinen nuohous (vapaa kilpailu) toteutetaan neljän vuoden määräajalla 1.1.2012 lähtien. Sopimusperusteisessa nuohouksessa kaikki riittävän kelpoisuuden omaavat nuohousalan yritykset voivat tarjota nuohousalan palveluja kyseisellä alueella ja nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti. Yrityksiä sitovat nuohous-palvelujen osalta niistä annetut säädökset ja ohjeet.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu ja kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti (PeL 13 §).

Palvelu on maksullinen.

Nuohoojat laskuttavat työnsä rakennuksen omistajalta.

Linkit

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etelä-Karjalan alueella pelastustoiminnan hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa.

Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.

Pelastuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Liittyvät palvelut

Pelastustoiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Karjalan kuntien alueella.

Katso tiedot

Palotarkastus

Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Ruokolahdella hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Katso tiedot

Sopimuspalokunta

Ruokolahdella sopimuspalokuntana toimii Ruokolahden VPK.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut