Etusivu/Palvelut / Pelastustoiminta

Pelastustoiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tulosyksikössä toimii n. 800 henkilöä koostuen päätoimista, sivutoimista ja sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstöstä.

Pelastustoiminta

• vastaa tarkoituksenmukaisen sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa

• edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä käytössä olevin resurssein

• vastaa erillisten sopimusten perusteella palokuntien suorittamista ensihoitoon kuuluvista ensivastetehtävistä

• vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojen torjuntalaissa tarkoitetun kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä

• vastaa turvallisuusselvityksen piiriin kuuluvien kohteiden (SEVESO – kohteet) osalta edellytettyjen ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnasta ja ylläpidosta

• vastaa pelastustoimintaan osallistuvan sopimuspalokuntien henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta sekä ohjaaa ja tukee sopimuspalokuntien pelastustoiminnan har-oittelua ja muun sisäisen koulutuksen toteuttamista.

• vastaa viestiliikenteen, pelastusmuodostelmien hälyttämisen, kenttäjohtamisjärjestelmien sekä väestön varoittamisjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä

• vastaa yhteistyössä kuntien kanssa sammutusvesihuollosta

• valmistelee ja suunnittelee väestönsuojeluun liittyvät asiat pelastustoiminnan osalta

• valmistee ja suunnitelee väestön suojaamiseen kuuluvat onnettomuus- ja kohde-evakuointeihin liittyvät suunnitelmat yhteistyössä sopijakuntien kanssa

• vastaa pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston ja varusteiden kehittämisestä, hankinnasta, ylläpidosta, huollosta ja huollon ohjeistuksesta, korjaamopalveluista sekä tarvittavien kalustoluettelojen ylläpidosta

Kiirellisissä asioissa soita aina 112

Muissa asioissa yhteystiedot löytyvät sivulta www.ekpelastuslaitos.fi

Puhelinasiointi

Hätänumero

Hätänumero

Lisää tietoa
Puh. +358 11 2

Linkit

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen internet-sivu

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen virallinen internet-sivu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Pelastustoiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Karjalan kuntien alueella.

Katso tiedot

Palotarkastus

Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Ruokolahdella hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Katso tiedot

Sopimuspalokunta

Ruokolahdella sopimuspalokuntana toimii Ruokolahden VPK.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut