Etusivu/Palvelut / Perusopetus

Perusopetus

Kunnassa toimii 1.8.2018 alkaen yksi perusopetusta antava koulu. Ruokolahden koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 9.

Verkkoasiointi

Ruokolahden verkkoasiointipalvelu

Kunnan sähköiset palvelut

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Wilma

Ruokolahdella huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ruokolahden koulun kanslia

Koulun toimistoasiat

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491241

Ruokolahden koulun rehtori

Ruokolahden koulun rehtori

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491240

Lomakkeet

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Järjestyssäännöt ja yhteiset käytännöt

Järjestyssäännöt ja yhteiset käytännöt

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kotiin vietävien koulun tietoteknisten laitteiden käyttöehdot

Ruokolahden koulun kotiin vietävien koulun tietoteknisten laitteiden käyttöehdot.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulujen ruokalista

Ruokolahden koulujen ruokalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Perusopetuksen tuntijako luokilla 1-7

Ruokolahden koulujen perusopetuksen tuntijako luokilla 1-7.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden kunnan opetussuunnitelma luokille 1-7

Ruokolahden kunnan opetussuunnitelma luokille 1-7. Suunnitelma on käytössä 1.8.2016 alkaen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma luokille 8-9

Ruokolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma luokille 8-9.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Työpäivät kevätlukukausi

Ruokolahden koulujen työpäivät kevätlukukaudella

Lisää tietoa
Lataa lomake

Työpäivät syyslukukausi

Ruokolahden koulujen työpäivät syyslukukaudella

Lisää tietoa
Lataa lomake

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Imatran yhteislukio

Imatran yhteislukio on vuonna 1908 perustettu perinteinen yleislukio.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ruokolahden koulu

Ruokolahden koulu sijaitsee Ruokolahden keskustaajamassa. 1.8.2018 valmistuvassa koulussa opiskelee noin 450 oppilasta kaikilta luokka-asteilta 1-9.

Metsolantie 7, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Ruokolahden koulu / Metsolan toimipiste

Ruokolahden koulun Metsolan toimipisteessä opiskellaan luokilla 1-2.

Lumikontie 13, 56100 RUOKOLAHTI

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen kielen alkeiden opiskelu sekä yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Ruokolahdella ei ole tällä hetkellä 10- luokkaa.

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut