Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Varhaiskasvatuksen vuorohoito
Palvelut

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Ruokolahden päiväkodissa perheen tarpeen mukaan Kaislat -ryhmässä klo 4.30- 6.30 ja klo 17.00- 22.30. Järjestämme yöhoitoa tarpeen mukaan.

Oikeus vuorohoitoon on lapsella, jonka huoltajat ovat vuorotyössä ja työnsä vuoksi estyneitä hoitamasta lapsiaan.

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsen oikeus vuorohoitoon perustuu huoltajan epäsäännöllisiin työaikoihin.

Ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, enintään 145 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta. Korkeimman maksun bruttoraja on kolmen hengen perheessä 5 414,00 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen laskuttajalta ja varhaiskasvatustoimistosta.

Verkkoasiointi

Päivittäiseen yhteydenpitoon DaisyFamily

DaisyFamily on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatukseen hakemiseen eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Lapsi voi saada vuorohoitopaikan silloin, kun hänen vanhempansa tai muu huoltajansa tekee vuorotyötä tai opiskelee iltaisin. Vuorohoidossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai arki- ja juhlapyhinä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Katso tiedot

Kouluruokailu

Katso tiedot

Kunnallinen varhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut