Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä.

Vuorohoito öisin ja viikonloppuisin järjestetään kahdella perhepäivähoitajalla Huhtasenkylässä.

Viikonloppuisin hoitajien yllättävissä sairastapauksissa huoltajat ottavat yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön. Perheelle hyvitetään hoitopäivä tai varahoito järjestetään joko toisella hoitajalla tai päiväkodissa Imatralla tai Ruokolahdella.

Vuorohoitoa järjestetään perheille, joissa molemmat huoltajat ovat vuorotyössä ja työnsä vuoksi estyneitä hoitamasta lapsiaan.

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsen oikeus laajennettuun ja vuorohoitoon perustuu huoltajan epäsäännöllisiin työaikoihin.

Ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, enintään 145 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta. Korkeimman maksun bruttoraja on kolmen hengen perheessä 5 414,00 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen laskuttajalta ja varhaiskasvatustoimistosta.

Verkkoasiointi

DaisyFamily

DaisyFamily on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Lapsi voi saada vuorohoitopaikan silloin, kun hänen vanhempansa tai muu huoltajansa tekee vuorotyötä tai opiskelee iltaisin. Vuorohoidossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai arki- ja juhlapyhinä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Katso tiedot

Erityisvarhaiskasvatus

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut