Etusivu/Palvelut / Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä. Vuorohoito öisin ja viikonloppuisin järjestetään Imatran vuorohoitokodissa.

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lapsen oikeus laajennettuun ja vuorohoitoon perustuu huoltajan epäsäännöllisiin työaikoihin.

Palvelu on maksullinen.

Ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, enintään 145 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta. Korkeimman maksun bruttoraja on kolmen hengen perheessä 5 414,00 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen laskuttajalta ja varhaiskasvatustoimistosta.

Verkkoasiointi

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Lapsi, joka vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsee hoitoa iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin, voi saada vuorohoitopaikan. Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta siten, että vuorohoitoa on tarvittaessa tarjolla kaikkina vuorokaudenaikoina. Vuorohoitoon ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan se perustuu todelliseen vuorotyöstä tai poikkeuksellisista opiskeluajoista johtuviin tarpeisiin.

Iltahoitoa antavat päiväkodit ovat avoinna usein noin klo 22:een saakka. Ympärivuorokautiset päiväkodit toimivat jatkuvasti kaikkina viikonpäivinä.

Jos lapsen ilta- tai yöaikainen hoidon tarve päättyy, lapsi siirtyy päiväsaikaan tarjottavan varhaiskasvatuksen piiriin. Vuorohoito voidaan järjestää myös perhepäivähoitona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden koulussa ja Ruokolahden päiväkodissa esi-ykkösluokissa.

Katso tiedot

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

Katso tiedot

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sijoitetaan Ruokolahden päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut