Etusivu/Palvelut / Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Lasten tarvitsema varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla Suopursut- ryhmässä aamuisin ja iltapäivisin.

Laajennettua varhaiskasvatusta (aikaisin aamulla tai klo 17:00 jälkeen) tarvitsevat esioppilaat ovat nämä ajat Ruokolahden päiväkodissa Kaislat- ryhmässä.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan eDaisyn kautta esiopetushakemuksella. Samalla hakemuksella voidaan hakea myös kuljetusta.

Sijoituspäätös tulee eDaisyyn.

Palvelu on maksullinen.

Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoito on maksullista.

Verkkoasiointi

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Palvelupaikat

Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti sijaitsee Keskustaajamassa. Lapset ovat 1-6 -vuotiaita.

Metsolantie 11, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Viikonloppu- ja yöhoito järjestetään Huhtasenkylässä kahdella perhepäivähoitajalla.
Ma - Pe: 04:30 - 22:30

Kaikki tiedot

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin tai he siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään Ruokolahden koulun ruokasalissa.

Katso tiedot

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sijoitetaan Ruokolahden päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut