Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Vesihuolto
Palvelut

Vesihuolto

Ruokolahden kaikkien asemakaavoitettujen taajamien kunnallistekninen valmius on asunto- ja teollisuusrakentamisen laajentumisen kannalta hyvä. Juoma- ja talousveden hankinta perustuu hyvälaatuisen pohjaveden käyttöön. Vesijohtoverkoston piiriin on liitetty taajaman ympäristön asutus vesiosuuskuntien avulla. Jätevedet johdetaan Imatran Meltolan yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi. Meltolan jätevedenpuhdistamolle tulee n. 30000 asukkaan jätevedet Imatralta, Ruokolahdelta ja osin Lappeenrannan ja Rautjärven alueilta.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vaikka lain siirtymäsäännöksissä ei liittymisvelvoitteelle olekaan asetettu aikataulua, tulee vesihuoltolaitoksen yhdessä Imatran alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän liittämisvelvoitteen toteuttamiseksi. Kiinteistö voidaan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä vapauttaa tästä velvollisuudesta ainoastaan lain 11 §:n mukaisten edellytysten toteutuessa.

Vesihuoltolaitoksen liittymistaksan perusteet vahvistaa kunnanvaltuusto ja taksan kunnanhallitus.

Ruokolahdella vesitaksan kuuluu vesihuoltoon liittymismaksutaksa ja perusmaksu sekä veden käyttöön perustuva käyttömaksu.

Verkkoasiointi

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Voit ilmoittaa vesimittarilukeman kulutus-webin kautta reaaliaikaista laskutusta varten.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kunnan tekninen päivystäjä

Vika- ja häiriöilmoitukset iltaisin ja viikonloppuisin

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491415

Kunnossapitoinsinööri

Kunnossapitoinsinööri vastaa kunnan vesihuolto-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostoista.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491251

Teknisten palvelujen palvelusihteeri

Teknisten palvelujen palvelusihteeri hoitaa toimistoasiat sekä vesi-, lämpö- ja kaasulaskutuksen.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Vika- ja häiriöilmoitukset (arkisin kello 9 - 15)

Vika- ja häiriöilmoitukset toimistoaikana.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491251

Vika- ja häiriöilmoitukset (iltaisin ja viikonloppuisin)

Vika- ja häiriöilmoitukset toimistoajan ulkopuolella.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491203

Lomakkeet

Liittymis- ja sopimusehdot

Liittymis- ja sopimusehdot 1.7.2020 alkaen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden vesihuoltolaitoksen riskienarviointi

Ruokolahden vesihuoltolaitoksen riskienarvioinnin työryhmä on kartoittanut yli 450 mahdollista riskikohdetta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vesimaksutaksa

Vesimaksutaksa 1.1.2017 alkaen ja käyttömaksujen muutos 1.1.2020

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot 1.7.2020 alkaen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Ruokolahden pohjavesialueet

Ruokolahden kunnan alueella olevat pohjavesialueet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Toritie 6 A, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Vesiosuuskunta-avustukset

Katso tiedot