Etusivu/Palvelut / Vesihuolto

Vesihuolto

Ruokolahden kaikkien asemakaavoitettujen taajamien kunnallistekninen valmius on asunto- ja teollisuusrakentamisen laajentumisen kannalta hyvä. Juoma- ja talousveden hankinta perustuu hyvälaatuisen pohjaveden käyttöön. Vesijohtoverkoston piiriin on liitetty taajaman ympäristön asutus vesiosuuskuntien avulla. Jätevedet johdetaan Imatran Meltolan yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi. Meltolan jätevedenpuhdistamolle tulee n. 30000 asukkaan jätevedet Imatralta, Ruokolahdelta ja osin Lappeenrannan ja Rautjärven alueilta.

Liittymistä Ruokolahden vesihuoltolaitokseen haetaan teknisten palvelujen osastolta. Samoin kiinteistön omistajan vaihdoksissa liittymän siirto haetaan teknisten palvelujen toimistosta.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vaikka lain siirtymäsäännöksissä ei liittymisvelvoitteelle olekaan asetettu aikataulua, tulee vesihuoltolaitoksen yhdessä Imatran alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän liittämisvelvoitteen toteuttamiseksi. Kiinteistö voidaan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä vapauttaa tästä velvollisuudesta ainoastaan lain 11 §:n mukaisten edellytysten toteutuessa.

Palvelu on maksullinen.

Vesihuoltolaitoksen liittymistaksan perusteet vahvistaa kunnanvaltuusto ja taksan kunnanhallitus.

Ruokolahdella vesitaksan kuuluu vesihuoltoon liittymismaksutaksa ja perusmaksu sekä veden käyttöön perustuva käyttömaksu.

Puhelinasiointi

Maanrakennusmestari

Maanrakennusmestari vastaa kunnan vesihuolto-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostoista sekä teiden aurauksista.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491254

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Lomakkeet

Ruokolahden pohjavesialueet

Ruokolahden pohjavesialueet

Lisää tietoa
Lataa lomake

Verkostokartta Huhtasenkylä

Vesihuollon verkostokartta Huhtasenkylä

Lisää tietoa
Lataa lomake

Verkostokartta Keskustaajama

Vesihuollon verkostokartta Keskustaajama

Lisää tietoa
Lataa lomake

Verkostokartta Oritlampi

Vesihuollon verkostokartta Oritlampi

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vesimaksutaksa

Vesimaksutaksa 1.1.2017 alkaen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään maksuja.

Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Vesiosuuskunta-avustukset

Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut