Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen
Palvelut

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Ruokolahden Keskustan yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet, joilla ohjataan eri toimenpiteitä ja maankäytön muutoksia. Yleiskaavojen avulla pyritään ennakoimaan tulevaa kehitystä pitkällä aikavälillä.

Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Ruokolahden kunnan alueella on voimassa Keskustaajaman osayleiskaava.

Ruokolahden vesistöjen rannoille on laadittu oikeusvaikutteiset rantayleiskaavat; Saimaa, Sisäjärvet ja Mietinsaaren rantayleiskaavat.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Oikeusvaikutteiset rantayleiskaavat toimivat maankäytön suunnitelmana, jonka perusteella voidaan käsitellä rantarakentamisen luvat.

Kaavaa täydentää ja täsmentää rakennusjärjestys.

Kunnanvaltuusto tarkastelee yleiskaavojen päivitystarpeen valtuustokausittain.

Maanomistajat voivat laittaa vireille kaavoja koskevat asiat kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä kunnanhallitukseen.

Puhelinasiointi

Teknisten palvelujen toimialajohtaja

Teknisten palvelujen toimialajohtaja vastaa teknisten palvelujen kaikista osa-alueista ja palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491255

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Linkit

Kotisivut

Ruokolahden kunnan kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Toritie 6 A, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Tonttijako

Katso tiedot

Omakotitontit

Katso tiedot

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut