Siirry sisältöön
Palvelut ja asiointi
Kirjasto tarjoaa aineistokokoelmansa ja verkkoaineistoa, yleisötiloja ja laitteita sekä henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaiden käyttöön.

Kirjastokortti ja käyttäjän vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Kirjastokortin saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä kirjastossa asioitaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Lainattua aineistoa on pidettävä huolellisesti. Asiakas vastaa itse, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainaus

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja. Tarkista laina-ajat kirjastosta. Lainauskuitissa näkyviä eräpäiviä on noudatettava. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia.
Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota kirjastossa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä sen määräämiä maksuja.

Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta.

Kirjasto perii maksun mm. myöhästyneistä lainoista ja kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta sekä kirjastokortin uusimisesta.
Kaukolainoista peritään maksu myös silloin, kun tilattua aineistoa ei noudeta.

Heili-kirjastojen maksut

Varaukset ovat maksuttomia. Noutamattomasta varauksesta peritään 1,50 €. Lasten- ja nuortenosaston aineistosta maksua ei peritä. Kaukolainat 5 € kaukolaina/kpl
Myöhästymismaksu 0,20 €/vrk/laina, enintään 6,00 €/laina. Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä juhlapyhät mukaan lukien.
Lasten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.
Huomautusmaksu 0,80 €/huomautus, peritään myös lastenaineistosta. Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään sähköpostitse.
Laskutuslisä 5,00 €/lasku, peritään myös lastenaineistosta.
Kirjastokortin uusiminen 2,00 €, peritään sekä aikuisilta että lapsilta.
Lainauskieltoraja on 10 €, rajan ylittyessä koko velkasaldo on maksettava kokonaisuudessaan lainausoikeuden saamiseksi.
DVD- ja blu-ray-levyjen korvaushinta on korkeintaan 20 €.

Kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä. Jos maksuja ei suoriteta, asiakas menee tilapäiseen lainauskieltoon, kunnes maksut on suoritettu.

Ensimmäinen myöhästymisilmoitusmaksu lähetetään 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. Varatusta aineistosta lähtee myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi AV-tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella.
Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

Käyttöoikeuden menettäminen

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut.

Käyttösääntöjen rikkomisesta, häiritsevästä käyttäytymisestä ja kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta voi seurata käyttö- ja lainausoikeuden menetys.

Asiakkaan tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on tietosuoja-asetuksen mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Huomautukset

Kirjastoa ja sen asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjaston johtajalle.