Kaukopalvelu
Mikäli tietoja tai aineistoa ei löydy kirjaston omista kokoelmista, asiakkaalle voidaan tehdä tiedonhaku ja/tai lainata aineistoa muiden kirjastojen kokoelmista kaukolainausta käyttäen. Ruokolahden kunnankirjasto perii asiakkaalta saapuneesta kaukolainasta 2 €, sekä lähettävän kirjaston mahdollisen maksun. Korkeakoulujen kirjastot ja osa yleisistä kirjastoista perivät maksun, joka on yleensä 7 - 10 €/laina.