Siirry sisältöön
Vuokra-asuminen
Asuntotoimiston sähköposti
Asumispalvelupäällikkö
Sari Myyryläinen
+358 44 4491 210
Asukasvalinnat, isännöinti
Palvelusihteeri
Pirjo Rautio
+358 44 4491 204
Asumisen toimistoasiat
Omakotiasuminen
Maanmittausinsinööri
Kristiina Korhonen
+358 444491 253
Tontit, venepaikat, yksityistiet
Vesihuolto
Vika- ja häiriöilmoitukset (iltaisin ja viikonloppuisin)
Päivystys
+358 44 4491 415
Vika- ja häiriöilmoitukset (arkisin kello 9 - 15)
+358 444491 251
Laitosmies
Marko Kupiainen
+358 44 4491 359
Vedenottamot, kaukolämpö
Laitosmies
Ari Leppänen
+358 44 4491 410
Vedenottamot, kaukolämpö
Palvelusihteeri
Eija Pääkkönen
+358444491356
Toimistoasiat, laskutus
Rakentaminen
Rakennustarkastaja
Ari Haapsaari
+358444491256
Rakennusvalvonta, teiden talvikunnossapito
Yksityistiet- ja avustukset
Maanmittausinsinööri
Kristiina Korhonen
+358 444491 253
Tontit, venepaikat, yksityistiet
Venepaikat
Maanmittausinsinööri
Kristiina Korhonen
+358 444491 253
Tontit, venepaikat, yksityistiet