Vuokra-asuminen
Asuntotoimiston sähköposti
Asumispalvelupäällikkö
Sari Myyryläinen
044 4491 210
Asukasvalinnat, isännöinti
Toimistonhoitaja
Marita Huhtanen
044 4491 204
Vuokra-asumisen toimistoasiat, laskutus
Omakotiasuminen
Maanmittausinsinööri
Mika Palovaara
044 4491 253
Yksityistieavustukset, venepaikat, tontit ja maankäyttö
Vesihuolto
Vika- ja häiriöilmoitukset (iltaisin ja viikonloppusin)
Päivystys
044 4491 415
Maanrakennusmestari
Olli Syrjänen
044 4491 254
Vesihuolto-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostot, teiden auraukset
Palvelusihteeri
Helena Karikumpu
044 4491 356
Vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja maakaasulaskutus, sopimus- ja liittymisasiat
Laitosmies
Marko Kupiainen
044 4491 359
Vedenottamot, kaukolämpö
Laitosmies
Ari Leppänen
044 4491 410
Vedenottamot, kaukolämpö
Rakentaminen
Vs. rakennustarkastaja
Ari Haapsaari
044 4491 256
Toimistoaika ti ja to klo 9 – 12. Muulloin tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.
Rakentamisen lupa-asiat, tarkastukset
Palvelusihteeri
Kirsi Hallikainen
044 4491 259
Rakentamisen toimistoasiat
Yksityistiet- ja avustukset
Maanmittausinsinööri
Mika Palovaara
044 4491 253
Yksityistieavustukset, venepaikat, tontit ja maankäyttö
Palvelusihteeri
Kirsi Hallikainen
044 4491 259
Rakentamisen toimistoasiat
Venepaikat
Maanmittausinsinööri
Mika Palovaara
044 4491 253
Yksityistieavustukset, venepaikat, tontit ja maankäyttö