Kalenteri
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<tammikuu 2019><<
tammikuu 2019
xmtktpls
53 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   
6       
PTV-asiointikanavat

Kunnan tekninen päivystäjä

Vika- ja häiriöilmoitukset iltaisin ja viikonloppuisin

Kaikki tiedot
Puh. +358 44 4491415

Maanrakennusmestari

Maanrakennusmestari vastaa kunnan vesihuolto-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostoista sekä teiden aurauksista.

Kaikki tiedot
Puh. +358 44 4491254

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja hoitaa rakentamiseen liittyvät lupa-asiat sekä tarkastukset.

Kaikki tiedot
Puh. +358 44 4491256

Ruokolahden kirjasto

Ruokolahden kirjasto Suovilla

Nällikuja 1, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Aattoina
Ma - Pe: 10:00 - 16:00

Normaalit aukioloajat
Ma - To: 10:00 - 19:00
Pe: 10:00 - 16:00

Omatoimiajat
Ma - Pe: 08:00 - 21:00
La - Su: 09:00 - 18:00

Kaikki tiedot

Ruokolahden kunnan kotisivut

Ruokolahden kunnan kotisivut

Kaikki tiedot
Avaa linkki

Ruokolahden verkkoasiointipalvelu

Kunnan sähköiset palvelut

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Kaikki tiedot
Puh. +358 44 4491356
PTV-palvelukortti

Kunnallinen varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Käytännössä varhaiskasvatusta järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain varhaiskasvatussuunnitelma.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hoitopaikkaa haetaan sähköisesti Ruokolahden eDaisy-palvelussa. Kun hakemus on lähetetty, se siirtyy heti järjestelmään. Ota lähempänä hoidon alkua yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.

Päivähoitotoimistossa ollaan paikalla sopimuksen mukaan ja aika varataan puhelimitse. Päivähoitotoimisto on Ruokolahden päiväkodilla.

Ruokolahdella on käytössä sähköinen asiointijärjestelmä Daisy, jonka kautta varataan lapsen hoitoajat. Käytössä on hoitoaikaperusteinen laskutus, jossa varhaiskasvatusta varataan tuntiportaikon mukaan.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan vanhempainrahakauden jälkeen. Perhe voi valita järjestääkö lapsen hoidon joko kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa, hoitamalla lapsen itse tai järjestämällä varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Jos lapsi hoidetaan kotona, on alle 3- vuotiaiden lasten perheillä oikeus kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja sitä on haettava vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai paikkakunnalle muutosta, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Asiakasmaksun tuntiportaat ovat 0-40 h/kk, (30 % kokopäivähoidon maksusta) 41- 80 h/kk,(60 % kokopäivähoidon maksusta), 81 -110 h/kk (70 % kokopäivähoidon maksusta), 111-140 h/kk ( 80 % kokopäivähoidon maksusta) ja yli 140 h/kk (100 % kokopäivähoidon maksusta).

Jos esioppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tuntiportaat ovat joko 0- 41h/kk (30 % kokoaikapäivähoidon maksusta) tai yli 41 h/kk (60 % kokopäivähoidon maksusta).

Verkkoasiointi

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto palvelee kuntalaisia varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491350

Lomakkeet

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkodin aamupalalista

Päiväkodin aamupalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkodin ruokalista

Päiväkodin ruokalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkodin ruokalista kevät 2019

Ruokolahden päiväkodin ruokalista keväälle 2019

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkodin välipalalista

Päiväkodin välipalalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden päiväkodin esite 2017 - 2018

Ruokolahden päiväkodissa toimii kahdeksan lapsiryhmää ja lapsia on noin 120.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruokolahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti sijaitsee Keskustaajamassa. Lapset ovat 1-6 -vuotiaita.

Metsolantie 11, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Viikonloppu- ja yöhoito järjestetään Vuoksenniskan vuorohoitokodissa.
Ma - Pe: 04:30 - 22:30

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Ruokolahden kunta

Liittyvät palvelut

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot

Kerhotoiminta

Kerhoa ohjaa kunnan varhaiskasvatuksen lastenhoitaja yhteistyössä Jaakkiman seurakuntaopiston kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään Ruokolahden koulun ruokasalissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
PTV-palvelulista
    • Vesihuolto

      Ruokolahden vesilaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on palvella vesi- ja jätevesiverkostoon liittyneitä asiakkaitaan.

    • Vesiosuuskunta-avustukset

      Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

Loading...