Siirry pääsisältöön
Eri saavutettavuusryhmien ikoneita

Saavutettavuusseloste

Ruokolahden kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.ruokolahti.fi-verkkosivustoa.

 

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  • Www.ruokolahti.fi –sivuston sisältö mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi, koska saavutettavuustyö on parhaillaan käynnissä mutta vielä kesken.
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö, eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta (WCAG 2.1 §1.3.2) tai aistin varaisesti havaittavien ominaispiirteiden osalta (WCAG 2.1 §1.3.3).
  • Kaikki sivuston sisältö ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia navigoitavuuden osalta (WCAG 2.1 §2.4).
  • Sivuston elementeillä rakennettujen sivujen sisällöissä ei vielä välttämättä toteudu ennakoitavuus (WCAG 2.1 § 3.2) esimerkiksi kuvavalikoilla rakennettujen linkkien aukeamisessa samaan tai uuteen ikkunaan.
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 § 5.4), koska sisältö ei ole Ruokolahden kunnan hallinnassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020 ja päivitetty 20.2.2023. Apuna saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty Tietotalon suorittamaa saavutettavuuskartoitusta.

 

Palaute ja yhteystiedot

Ruokolahden kunnan verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta palautelomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi tai puhelimitse 05 26911 (vaihde). Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle joko palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla. Vastauksen saaminen voi kestää 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

 

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Ruokolahden kunta on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä koulutetaan. Sisällön korjaukset ovat työn alla ja toimitetaan sivustolle myöhemmin. Verkkosivusto pyritään korjaamaan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi.