Siirry pääsisältöön
Nuoret hyppäävät ilmaan

Neuvostot

Vanhusneuvosto

Ruokolahden vanhusneuvosto edistää kunnan toimintaa vanhusten näkökulmasta.
Neuvoston kokoonpano:

Juhani Liimatta, pj. Ruokolahden Eläkkeensaajat ry, 
kunnanhallituksen edustaja
puh. 0400 763 420

Leila Pyykkö, vpj. Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry
puh. 044 3506 324

Jaana Hyrkkänen, sihteeri
puh. 044 4491 211

Helka Pitkänen, jäsen, Ruokolahden Sotaveteraanit ry
Asta Tuomainen, jäsen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys
Leila Inkinen, jäsen, Ruokolahden Sydänyhdistys ry
Jesse Kotiranta, hyvinvointiluotsi
Riitta Luume, diakoni, seurakunnan edustaja
Taina Miesperä, Ekhva toimintayksikön esimies
Sari Hokkanen, Ekhva projektipäällikkö

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on nuorten hyvinvoinnin edistäminen tiivistämällä kunnan ja nuorten välistä yhteistyötä sekä parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto järjestää halutessaan nuorille suunnattua toimintaa ja tapahtumia.

Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa, mutta pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa.  Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Yhteystiedot:

Nuorisopalveluihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä toimialajohtaja Aleksi Puustjärveen,

+358 44 4491 243
Aleksi.Puustjarvi@ruokolahti.fi

Vanhusneuvoston toimintasääntö 

1. Vanhusneuvoston tehtävä 

Ruokolahden vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnonaloilla toimintaa vanhusten näkökulmasta. Neuvosto edistää toiminnallaan Ruokolahden kunnan ja eri vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena toimikuntana. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. Vanhusneuvosto tiedottaa kunnanhallitusta käsittelemistään asioista.

Vanhusneuvoston tehtävänä on myös vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto edistää toiminnallaan vanhusten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

2. Vanhusneuvoston jäsenet 

Vanhusneuvoston jäseninä ovat ruokolahtelaisten eläkeläis-, ja veteraanijärjestöjen edustajat siten, että jokaisesta järjestöstä on yksi edustaja. Lisäksi on edustaja kunnanhallituksesta, Ruokolahden seurakunnasta sekä asiantuntijajäseninä edustajat kotihoidosta ja sosiaalitoimesta. Järjestöjen edustajilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvosto voi halutessaan kutsua kokoukseen asiantuntijoita.

3. Vanhusneuvoston kokoontuminen

Ruokolahden vanhusneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa kalenterivuoden aikana. Kerran vuodessa pyritään järjestämään avoin tiedotustilaisuus ajankohtaisista ikäihmisiä koskevista asioista. Tämä tilaisuus toimisi keskustelun herättäjänä ja tiedotuskanavana kaikille kuntalaisille.

 

Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja toimintakertomukset

Pöytäkirja 6, 21.11.2023

Pöytäkirja 5, 6.10.2023

Pöytäkirja 4, 6.9.2023

Pöytäkirja 3, 5.6.2023

Pöytäkirja 2, 11.4.2023

Pöytäkirja 1, 7.2.2023

Vanhusneuvoston toimintakertomus 2022

 

Vanhemmat pöytäkirjat ovat luettavissa Ruokolahden kunnantoimistolla.